Jak zalogować się do SKAT?

Jak zalogować się do SKAT?

W Danii każdy podatnik może uzyskać dostęp do swojego osobistego konta na stronie urzędu skarbowego SKAT. Znajdują się tam informacje dotyczące zapłaconych składek oraz karty podatkowej czy status rozliczenia. Platforma ta służy także do składania deklaracji podatkowej online. Aby uzyskać dostęp do indywidualnego konta, potrzebne są numer CPR oraz Tastselv kode (wygenerowane hasło).

Numer CPR zdobędziemy, dopiero gdy posiadać będziemy pozwolenie na pracę oraz duński adres – należy zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Ludności (Folkeregisteret). Jest on odpowiednikiem polskiego numeru PESEL i w Danii wykorzystywany jest do załatwiania wszelkich formalności administracyjnych.

Hasło Tastselv kode nadane zostanie podczas pierwszego logowania. W tym celu należy wejść na stronę SKAT, wpisz swój numer CPR i kliknąć FORTSAET. Na adres zameldowania otrzymamy list z 8 cyfrowym kodem, dzięki któremu uzyskamy dostęp do konta, a następnie ustawimy własne hasło.

Pomoc z dostępem do konta osobistego w SKAT mogą zapewnić Ci doświadczeni doradcy podatkowi. Najlepszych specjalistów znajdziesz w naszym rankingu biur rachunkowych.

Jak odzyskać zwrot podatku z Danii?

Jak odzyskać zwrot podatku z Danii?

Aby starać się o zwrot podatku z Danii należy w tym kraju uzyskać numer CPR (polski NIP), zarejestrować się w duńskim systemie podatkowym oraz zdobyć kod TASTSELV (potrzebny do rozliczeń podatkowych online).

Do rozliczenia podatku z Danii potrzebny będzie również zestaw dokumentów takich jak:

  • Arsopgorelse – rozliczenie wstępne wysyłane przez SKAT,
  • Oplysingsseddel  – wykaz zarobków otrzymywany od pracodawcy,
  • druk UE/EOG,
  • kopia dowodu tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
  • informacje o osobistym Nemkoncie.

Chcesz szybko odzyskać należne pieniądze? Pamiętaj o obowiązujących terminach – w Danii rozliczenie podatkowe należy dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 1 maja lub do 1 lipca. Ostateczny termin podany będzie na wstępnej deklaracji podatkowej, którą otrzymamy.

Najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie zwrotu podatku z Danii jest skorzystanie z profesjonalnego doradztwa. Na naszej stronie przygotowaliśmy ranking najlepszych biur rachunkowych w Polsce – z jego pomocą znajdziesz firmę oferującą najwyższej jakości usługi i szybko odzyskasz pieniądze.

Czy urząd skarbowy sprawdza PITy z Danii?

Czy urząd skarbowy sprawdza PITy z Danii?

Polski urząd skarbowy może uzyskać dostęp do naszego PIT-u z Danii – jest to niezbędne do ustalenia rezydencji podatkowej. Informacje o dochodach w innym kraju pozwalają skarbówce ustalić, czy konieczne będzie rozliczenie w Polsce.

Kraje Unii Europejskiej korzystają z automatycznego systemu wymiany informacji, dzięki któremu w łatwy sposób mogą pozyskiwać dane na temat wysokości zarobków i opłaconych składek swoich obywateli.

Dzięki temu polski urząd skarbowy wie, że uzyskałeś w danym roku dochody w Danii i będzie oczekiwać złożenia rozliczenia na specjalnym załączniku PIT/ZG. Musisz to zrobić, jeżeli pozostajesz polskim rezydentem podatkowym – posiadasz w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych lub przebywałeś na terytorium naszego kraju dłużej niż 182 dni w roku.

W Danii natomiast rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w tym kraju. Deklarację należy złożyć do 1 maja lub do 1 lipca (dowiemy się tego z deklaracji wstępnej).

Kiedy SKAT wypłaca zwrot podatku 2023?

Kiedy SKAT wypłaca zwrot podatku 2023?

Jeżeli rozliczymy się w wyznaczonym terminie, zwrot podatku z Danii powinniśmy otrzymać najpóźniej po sześciu miesiącach. Rozpatrywanie wniosków rozpoczyna się po 1 lipca, warto jednak załatwić wszystkie formalności wcześniej.

W celu uzyskania zwrotu podatku z Danii należy rozliczyć się tamtejszym urzędem skarbowym. Deklarację naszego rocznego dochodu należy złożyć do 1 maja lub 1 lipca – obowiązujący nas termin znajdziemy na wstępnej deklaracji podatkowej Årsopgørelse.

Niestety urząd skarbowy nie podaje dokładnej informacji o terminie przesłania pieniędzy, nie jesteśmy więc w stanie sprawdzić aktualnego statusu naszego zwrotu podatku z Danii. Jedynym punktem odniesienia jest termin złożenia rozliczenia – im szybciej złożymy formularz, tym szybciej możemy liczyć na zwrot.

Co ważne, pieniądze duński urząd skarbowy wysyła wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu funkcjonuje tak zwane Nemkonto – rachunek bankowy specjalnie przeznaczony do celów podatkowych. Należy pamiętać, aby zarejestrować nasze konto, zanim zaczniemy starać się o zwrot podatku z Danii.

Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z Czech?

Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z Czech?

W polskim urzędzie skarbowym dochody z zagranicy wykazać muszą osoby pozostające polskimi rezydentami podatkowymi. Oznacza to, że nawet jeżeli Twoje zarobki pochodzą całkowicie z Czech, ale masz w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych – musisz złożyć deklarację PIT/ZG.

Nie będziesz musiał rozliczać się z polską skarbówką w sytuacji, gdy Czechy uznają Cię za swojego rezydenta podatkowego. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, gdy mieszkasz tam przez większość część roku wraz z rodziną i cały dochód uzyskałeś na terenie tego kraju. Należy również zadbać o to, by z Polską nie łączyły nas dodatkowe czynniki – posiadana nieruchomość, przynależność do stowarzyszeń, otwarte konto bankowe czy prowadzone interesy.

Natomiast rozliczenie podatkowe w Czechach jest obowiązkowe dla osób, których dochody w danym roku przekroczyły 15000 CZK. Nawet jeżeli nie zaliczamy się do tej kategorii, w dalszym ciągu możemy złożyć deklarację w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zwrotu podatku z Czech.

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko w Polsce i Czechach?

Czy można skorzystać z ulgi na dziecko w Polsce i Czechach?

Ulga na dziecko w Polsce i Czechach to dwa różne świadczenia, funkcjonujące na innych zasadach. Zgodnie z przepisami nie są więc uznawane za świadczenia tożsame, tak jak jest to często w przypadku zasiłku rodzinnego.

Tak więc w przypadku, jeśli mąż pracujący w Czechach skorzysta podczas rozliczenia z przewidzianej przez tamtejszy urząd skarbowy ulgi na dziecko, to nie będzie to miało wpływu na możliwość skorzystania z odliczenia na dziecko oferowanego przez polską skarbówkę. Tak więc przy rozliczeniu w naszym kraju matka bez problemu może skorzystać z ulgi. Możemy z powodzeniem wykorzystać te odliczenia do uzyskania korzystnego zwrotu podatku z Czech i z Polski.

W Czechach ulga na pierwsze dziecko wynosi 15 204 korony, na drugie – 22 320 korony oraz 27 840 korony na każde następne.

W Polsce ulga, o jaką mogą starać się rodzice, wynosi 92,67 zł miesięcznie, pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie, na trzecie dziecko oraz 225,00 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Czy polski urząd skarbowy wie, że pracowało się w Czechach?

Czy polski urząd skarbowy wie, że pracowało się w Czechach?

Polski urząd skarbowy doskonale zdaje sobie sprawę o dochodach polskich obywateli uzyskiwanych za granicą. Skarbówka ma możliwość ustalenia dokładnej wysokości zarobionych pieniędzy oraz wszystkich opłacanych w Czechach składek.

W Unii Europejskiej świetnie funkcjonuje automatyczny system wymiany informacji, który służy przekazywaniu niezbędnych danych pomiędzy organami podatkowymi w poszczególnych krajach. Takie działania mają na celu ograniczyć podwójne opodatkowanie, pomóc w ustalaniu rezydentury podatkowej oraz przeciwdziałać wszelkim oszustwom podczas rozliczeń.

Polski urząd skarbowy posiada więc narzędzia pozwalające ustalić, gdzie obywatel Polski uzyskiwał swoje dochody. Jeżeli pracujesz lub pracowałeś u naszych południowych sąsiadów, możesz mieć pewność, że skarbówka wie jakie zarobki uzyskałeś, jakie podatki zapłaciłeś oraz ile wynosił Twój zwrot podatku z Czech.

Jak zostać rezydentem podatkowym w Czechach?

Jak zostać rezydentem podatkowym w Czechach?

Za rezydenta podatkowego w Czechach uznaje się osobę, która ma w tym kraju miejsce zamieszkania oraz wszystkie interesy życiowe i gospodarcze.

Określeniem rezydencji podatkowej zajmują się organy danego państwa, biorąc pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim liczy się miejsce zamieszkania – jeżeli chcemy uzyskać taki status w Czechach, to musimy tu spędzić większość czasu w roku. Nie jest to jednak jedyny wyznacznik – nawet jeżeli pracujesz cały okres rozliczeniowy w tym kraju, a masz rodzinę i inne interesy w Polsce, to możesz zostać uznany za rezydenta podatkowego w naszym państwie.

Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu czeskiej rezydentury podatkowej, warto skontaktować się z doradcą – firmy oferujące takie usługi znajdziesz w naszym rankingu biur podatkowych.

Dlaczego warto uzyskać rezydencję podatkową? Zmieni się bowiem nasz obowiązek podatkowy – będzie nas obowiązywać rozliczenie nieograniczone (wszystkich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania). W ten sposób nie będziemy musieli składać deklaracji PIT-36 ZG w polskim urzędzie skarbowym, a w Czechach przysługiwać nam będą wszystkie przywileje podatkowe. Dzięki temu uzyskasz wyższy zwrot podatku z Czech.

Kiedy zwrot podatku z Belgii?

Kiedy zwrot podatku z Belgii?

Termin uzyskania zwrotu podatku z Belgii zależy od daty złożenia naszego zeznania podatkowego oraz prawidłowego wypełnienia dokumentów. Najszybciej i najwygodniej rozliczyć się można drogą elektroniczną – w takim wypadku formularz trafia bezpośrednio do urzędników, co znacznie przyspiesza całą procedurę.

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Belgii wynosi średnio 6 miesięcy. Należne pieniądze otrzymać możemy jednak od 3 do nawet do 12 miesięcy od złożenia deklaracji. Zależy to od indywidualnej sytuacji podatnika – jego zarobków, sytuacji rodzinnej, i ulg, z jakich będzie korzystać. Jeżeli zależy Ci na szybkim otrzymaniu pieniędzy, skup się przede wszystkim na jak najszybszym załatwieniu formalności i złożeniu deklaracji w wyznaczonym terminie.

Zdarzają się sytuacje, że deklaracja została wypełniona nieprawidłowo, lub brakuje niezbędnych informacji. W takim wypadku urząd skarbowy odezwie się do nas w celu wyjaśnienia sytuacji i może zażądać dokonania korekty. Sprawi to automatycznie, że cały proces znacznie się przeciągnie i poczekamy na zwrot podatku z Belgii zdecydowanie dłużej. Aby uniknąć takich sytuacji, warto skorzystać z usług profesjonalistów. Nie wiesz jaką firmę najlepiej wybrać? Sprawdź nasz ranking biur podatkowych w Polsce i postaw na doświadczonych i wykwalifikowanych doradców.

Jaki jest podatek dochodowy w Belgii?

Jaki jest podatek dochodowy w Belgii?

W Belgii, tak jak w większości krajów europejskich każda osoba osiągająca dochody zobowiązana jest płacić podatek dochodowy. Pobierany jest on przez pracodawcę od wynagrodzenia, a na koniec roku rozliczany z urzędem skarbowym poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

W Belgii funkcjonują 4 różne stawki podatkowe – w zależności od tego, jak wysokie dochody uzyskamy w danym roku, taki podatek zapłacimy.

Progi podatkowe w Belgii w roku 2023 prezentują się następująco:

  • I stawka 25% – dochód od 0 do 13 540 €,
  • II stawka 40% – dochód od 13 540 euro do 23 900 €,
  • III stawka 45% – dochód od 23 900 euro do 41 360 €,
  • IV stawka 50% – dochód powyżej 41 360 €.

Funkcjonuje tu również kwota wolna od podatku – jeżeli jej nie przekroczymy, w danym roku nie zapłacimy podatku dochodowego. W 2023 z opodatkowania zwolnione jest w Belgii 9 270 €. Kwota ta może wzrosnąć w zależności od sytuacji rodzinnej – jeśli posiadasz dzieci na utrzymaniu (im więcej dzieci tym bardziej zostanie podniesiona). Dzięki temu można uzyskać znacznie lepszy zwrot podatku z Belgii.

WOEM