5/5 - (1)

Ile wynosi podatek Bykowy w Niemczech?

Ile wynosi podatek Bykowy w Niemczech?

Termin „bykowe” odnosi się w Polsce do podatku płaconego przez osoby samotne i bezdzietne po przekroczeniu ustalonego wieku. Obowiązywał on w naszym kraju za czasów PRL i miał na celu zachęcić do zakładania rodziny. Wbrew panującemu przekonaniu w Niemczech single nie płacą żadnej dodatkowej daniny w związku z aktualnym stanem cywilnym. Są jednak przypisywani do I klasy podatkowej, co wpływa na rozliczenie z Finanzamt i możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Na ostateczną wysokość zapłaconego podatku duży wpływ będzie miała kwota wolna od podatku. Dla I grupy podatkowej, do której przypisywani są single w Niemczech, wynosi ona w 2023 roku 10 908 euro. Wszystkie osoby należące do I klasy podatkowej oraz otrzymywały przez cały rok wynagrodzenie wyłącznie z jednego źródła, nie są zobowiązane do składania rozliczenia podatkowego – wciąż jednak można to zrobić, aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM