5/5 - (1)

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT przewiduje, że od przychodów osiągniętych za granicą pierwszej polscy podatnicy mają prawo kwoty zwolnione od opodatkowania. Będzie to kwota w wysokości stanowiącej 30% diety przyznawanej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Naliczanie diety polega na ustaleniu ilość dni, w jakich pozostajemy w stosunku pracy za granicą, obliczeniu wysokości przysługującego odliczenia, a następnie pomniejszeniu przychodów o uzyskaną kwotę. Dopiero od otrzymanej sumy ustalamy należny do zapłaty podatek. Wysokość dziennej stawki diety zależy od kraju – w przypadku Niemiec będzie to 49 euro, Holandii 50 euro Czech 41 euro a Norwegii 496 NOK.

Trzeba pamiętać, że ze zwolnienia związanego z dietami podczas rozliczenia za zagranicznych dochodów nie skorzystają pracownicy odbywający podróż służbową poza granicami Polski, ponieważ przysługuje im z tego tytułu pełna dzienna kwota diety wypłacana przez pracodawcę.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM