5/5 - (1)

Holenderska emerytura w Polsce – jak pobierać świadczenie po powrocie do kraju?

5 kwietnia, 2024

Wielu Polaków pracujących przez długie lata w Holandii po latach powraca do kraju. Dla nich kluczowe może być zrozumienie, jak mogą pobierać holenderską emeryturę w Polsce. Ten artykuł ma na celu dostarczenie kompleksowych informacji na ten temat, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę zaawansowanie systemu emerytalnego w Holandii. 

Jak wygląda holenderski system emerytalny?

System emerytalny w Holandii, ceniony za swoją zaawansowaną strukturę, opiera się na trzech fundamentalnych filarach, które razem tworzą solidną podstawę finansowego wsparcia dla emerytów.

AOW – podstawowa emerytura państwowa

Pierwszy filar, AOW (Algemene Ouderdomswet), to podstawowa emerytura państwowa. Każda osoba mieszkająca lub pracująca w Holandii jest automatycznie ubezpieczona i zaczyna gromadzić prawa do AOW od 15. roku życia do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wysokość AOW zależy od liczby lat, przez które osoba była ubezpieczona, oraz od stanu cywilnego – różne stawki obowiązują dla osób samotnych i żyjących w związkach.

Emerytury pracownicze

Drugi filar to emerytury pracownicze, które są organizowane przez pracodawców. W Holandii większość pracowników uczestniczy w tych programach jako część swoich pakietów zatrudnienia. Fundusze te są gromadzone w trakcie trwania zatrudnienia i zarządzane przez różne fundusze emerytalne. Wysokość świadczeń z tego filaru zależy od zarobków oraz lat pracy w danym przedsiębiorstwie.

Indywidualne konta emerytalne

Trzeci filar to indywidualne konta emerytalne, które umożliwiają osobiste oszczędzanie na emeryturę poprzez różnorodne instrumenty inwestycyjne, takie jak prywatne ubezpieczenia emerytalne czy plany oszczędnościowe. Ten filar jest opcjonalny i zależy od indywidualnych decyzji oraz możliwości finansowych osób zatrudnionych.

Podatkimeritum

Jakie są warunki uzyskania holenderskiej emerytury?

Kluczowym wymogiem do ubiegania się o holenderską emeryturę jest odpowiedni staż pracy oraz osiągnięcie określonego wieku emerytalnego. W Holandii, uprawnienia do emerytury są nabywane poprzez system, który uwzględnia lata pracy oraz składki ubezpieczeniowe. Wiek, od którego można otrzymać emeryturę, jest zdefiniowany przez prawo holenderskie i może ulec zmianie w zależności od aktualnej polityki socjalnej.

Dla Polaków, którzy pracowali w Holandii, istotne jest, że okresy pracy w obu krajach mogą być sumowane. Dzięki zasadom unijnej koordynacji systemów emerytalnych, czas pracy spędzony zarówno w Polsce, jak i w Holandii, jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. To ułatwia uzyskanie świadczenia dla osób, które pracowały w różnych krajach Unii Europejskiej.

Jak ubiegać się o emeryturę z Holandii?

Proces ubiegania się o emeryturę w Holandii może wymagać bezpośredniego kontaktu z holenderskim odpowiednikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Sociale Verzekeringsbank (SVB). To SVB zarządza wypłatami emerytur i jest odpowiedzialny za przetwarzanie wniosków.

Ważne jest zrozumienie kolejnych kroków, jakie należy podjąć w procesie aplikowania. Należy przygotować i przedłożyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają historię zatrudnienia, zarówno w Holandii, jak i w innych krajach. Dokumentacja ta może obejmować zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzenia wpłat do systemu ubezpieczeń społecznych oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane przez SVB.

Dzięki unijnym przepisom koordynacyjnym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce uwzględnia okresy odprowadzania składek za granicą do łącznego stażu pracy. Proces ten dotyczy nie tylko pracowników etatowych, ale również osób samozatrudnionych. Jeśli na przykład przepracowałeś 10 lat w Holandii, ten okres zostanie doliczony do Twojego stażu pracy w Polsce, co jest ważne dla nabywania prawa do polskiej emerytury – nie ogranicza to jednak możliwości ubiegania się o odrębną emeryturę z Holandii.

Gdy osiągniesz wiek emerytalny w Polsce, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, wskazując okresy zatrudnienia spędzone w Holandii. Polskie instytucje kontaktują się następnie z holenderskim SVB, aby zweryfikować zgromadzony staż ubezpieczeniowy. Możliwość jednoczesnego otrzymania świadczeń z obu krajów daje szerokie możliwości finansowe dla osób, które pracowały zarówno w Polsce, jak i w Holandii.

Procedura ubiegania się o Emeryturę AOW z Holandii z Polski

Jeśli osiągnąłeś holenderski wiek emerytalny i chcesz otrzymać przysługującą Ci emeryturę AOW, nie musisz być mieszkańcem ani zameldowanym w Holandii. Jeżeli mieszkasz poza Holandią, powinieneś złożyć wniosek o emeryturę nieco wcześniej niż mieszkańcy tego kraju – zaleca się zrobienie tego na 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W tym procesie nie jest konieczny bezpośredni kontakt z holenderskim SVB (Sociale Verzekeringsbank). W Polsce to ZUS zajmie się Twoim wnioskiem, przekazując go do odpowiednich władz w Holandii. Wniosek składasz w ZUS, który również poinformuje Cię o decyzji dotyczącej Twojej emerytury holenderskiej.

Jak wygląda opodatkowanie holenderskiej emerytury w Polsce?

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą mieszkającym w Polsce i otrzymujesz świadczenia emerytalne z zagranicy, musisz uwzględnić te dochody w swoim polskim rozliczeniu podatkowym. Polska rezydencja podatkowa obejmuje osoby, które:

  • posiadają centrum interesów osobistych i gospodarczych na terenie Polski,
  • spędzają na terytorium Polski co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym.

W przypadku otrzymywania emerytury za granicą, powinieneś samodzielnie zadeklarować jej wartość w formularzu PIT-36. Ważne jest, aby dokładnie ująć wszystkie zagraniczne dochody.

W przypadku dochodów z Holandii stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że podatnik powinien odpowiednio wypełnić część D formularza PIT-36, niezależnie od tego, czy osiągnął dochody w Polsce. Należy tam umieścić informacje o dochodach uzyskanych za granicą oraz o podatku, który został tam opłacony, jednakże do kwoty maksymalnego limitu możliwego do odliczenia. W formularzu PIT/ZG z kolei trzeba wykazać zagraniczne dochody emerytalne oraz odprowadzony za granicą podatek w całości, bez brania pod uwagę limitu odliczenia. Od 1 stycznia 2021 r. ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł.

Emerytura z Holandii wpłacana na Polskie konto – obowiązki podatkowe

Gdy emerytura z Holandii jest przelewana na polskie konto bankowe, bank ma obowiązek monitorować te świadczenia i odpowiednio naliczać zaliczki podatkowe. Następnie, instytucja finansowa przekazuje owe zaliczki bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

Emerytura z Holandii wpłacana na zagraniczne konto – konto

Gdy emerytura z Holandii jest wpłacana na rachunek bankowy poza Polską, osoba będąca polskim rezydentem podatkowym musi samodzielnie zadbać o obliczenie oraz wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Odpowiednie zarządzanie tymi płatnościami jest kluczowe, aby uniknąć problemów z prawem podatkowym.

W Polsce dochody z emerytury otrzymywane z Holandii podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualną skalą podatkową. Oznacza to, że jeśli roczny dochód z takiej emerytury nie przekracza 120 tysięcy złotych, stosuje się stawkę podatkową w wysokości 12%. W przypadku, gdy roczne przychody przewyższają tę kwotę, należy stosować wyższą stawkę podatkową, która wynosi 32%.

Pobieranie holenderskiej emerytury w Polsce to realna możliwość dla osób, które spędziły część swojego życia zawodowego w Holandii. Zachęcamy do zgłębienia tematu i skorzystania z tej opcji, co może znacząco wpłynąć na komfort życia na emeryturze. Jeśli potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu emerytury warto skorzystać z jednej z firm, które znajdziesz w naszym rankingu najlepszych biur podatkowych w Polsce – poznaj opinie klientów i wybierz najlepszych specjalistów od zagranicznych podatków.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM