5/5 - (1)

Czy ulga abolicyjna dotyczy Holandii?

Czy ulga abolicyjna dotyczy Holandii?

Ulga abolicyjna ma na celu zmniejszenie podatku do zapłaty, wynikającego z konieczności zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego podczas rozliczania zagranicznego dochodu. Taka forma rozliczenia jest przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Holandią. Tak więc podczas uwzględniania holenderskich dochodów w deklaracji PIT składanej w polskiej skarbówce, możemy zastosować ulgę abolicyjną.

ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby rozliczające dochody z Holandii i posiadające status polskiego rezydenta podatkowego – przebywające na terytorium Polski przez co najmniej 183 dni w ciągu danego roku lub posiadające w Polsce centrum interesów życiowych.

Wysokość ulgi, z jakiej można skorzystać, zależy od różnicy, jaka występuje podczas zastosowania korzystniejszej metody odliczenia proporcjonalnego a metody wyłączenia z progresją. W celu ustalenia maksymalnej kwoty odliczenia należy więc wyliczyć należny podatek od uzyskanych dochodów, jaki miałby zastosowanie w przypadku metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, możliwe jest jedynie skorzystanie z odliczenia wynoszącego maksymalnie 1360 zł.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM