5/5 - (1)

Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

5 kwietnia, 2024

Planując podróż po krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii, nie można zapomnieć o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ten bezpłatny dokument stanowi klucz do publicznej opieki zdrowotnej w razie nagłej choroby lub wypadku, zapewniając dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych na równych zasadach z mieszkańcami kraju, w którym się przebywa. W naszym najnowszym wpisie wyjaśniamy, dlaczego EKUZ jest niezbędnym towarzyszem każdego podróżnika i jakie kroki należy podjąć, aby ją uzyskać, przybliżając jednocześnie jej funkcjonowanie i zakres świadczeń – zapraszamy do lektury!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to ważny dokument dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, który zapewnia dostęp do publicznej opieki zdrowotnej podczas podróży po tych obszarach. Kluczową cechą EKUZ jest to, że umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli kraju, w którym osoba aktualnie przebywa. Dzięki temu, podróżujący nie muszą martwić się o dodatkowe koszty leczenia w przypadku nagłej choroby czy wypadku.

Posiadanie tej karty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba jest ubezpieczona zdrowotnie w swoim kraju zamieszkania. W praktyce oznacza to, że jeśli w danym kraju opieka zdrowotna jest bezpłatna dla jego mieszkańców, to osoba posiadająca EKUZ również nie poniesie kosztów leczenia. Warto jednak zaznaczyć, że karta nie obejmuje świadczeń, które można zaplanować, a więc nie jest przeznaczona do korzystania z opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia zaplanowanych zabiegów czy leczenia.

Karta EKUZ stanowi rodzaj bezpieczeństwa i spokoju umysłu dla podróżujących, gdyż daje pewność, że w razie potrzeby zdrowotnej otrzymają pomoc medyczną. Jest to szczególnie ważne w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak nagłe choroby czy wypadki, które mogą przytrafić się podczas pobytu za granicą. EKUZ nie zastępuje jednak prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które może oferować szerszy zakres ochrony, dlatego warto rozważyć posiadanie obu form ubezpieczenia podczas planowania podróży.

Podatkimeritum

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co obejmuje?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, na takich samych zasadach jak dla obywateli danego kraju. Oznacza to, że posiadacze karty mogą korzystać z różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych, które są potrzebne w trakcie tymczasowego pobytu, zapobiegając konieczności przedwczesnego powrotu do kraju zamieszkania w celu leczenia.

Karta EKUZ pokrywa koszty leczenia w nagłych przypadkach, takich jak wypadki, nagłe ataki chorób, a także w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej, a jeśli podróżujący cierpi na chorobę przewlekłą, EKUZ zapewnia dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych związanych z tą chorobą, a także umożliwia dostęp do diagnostyki oraz podstawowego leczenia wymaganego w trakcie pobytu za granicą. Kobiety w ciąży mogą korzystać z niezbędnej opieki ciążowej, jeżeli zachodzi taka potrzeba podczas podróży.

Jednakże EKUZ nie pokrywa kosztów leczenia, które można było zaplanować przed wyjazdem, na przykład operacji zaplanowanej z wyprzedzeniem. Ponadto, w niektórych przypadkach, nawet przy posiadaniu EKUZ, może być wymagane poniesienie pewnych opłat, takich jak współpłacenie czy opłaty za świadczenia, które są standardowo pobierane od mieszkańców danego kraju.

EKUZ jest szczególnie przydatna w sytuacjach awaryjnych i zapewnia podstawowe zabezpieczenie zdrowotne, ale nie zastępuje pełnego ubezpieczenia podróżnego, które może oferować szerszy zakres ochrony, w tym pokrycie kosztów ewentualnego transportu medycznego czy leczenia w prywatnych placówkach zdrowotnych.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – jakie kraje obejmuje?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Oto lista krajów, w których można korzystać z EKUZ:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Włochy,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Norwegia,
 • Szwajcaria.

Ważne jest, aby pamiętać, że EKUZ jest ważna tylko w tych krajach i nie obejmuje podróży poza UE, EOG oraz Szwajcarię. W przypadku podróży do innych krajów zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – wniosek dla każdego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dostępna dla osób ubezpieczonych zdrowotnie w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Proces ubiegania się o tę kartę jest zwykle dość prosty i przejrzysty. Aby ją otrzymać, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w lokalnym urzędzie ubezpieczeń zdrowotnych, co można zrobić osobiście lub, w niektórych przypadkach, online.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jak wyrobić?

Proces wyrobienia karty EKUZ rozpoczyna się od zgromadzenia odpowiednich dokumentów, takich jak dowód osobisty lub paszport. W zależności od Twojej sytuacji, na przykład jako student czy emeryt, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty potwierdzające Twój status.

Następnie, masz kilka opcji złożenia wniosku: osobiście w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub, w niektórych krajach, przez dedykowane platformy internetowe. Wypełnienie wniosku wymaga podania podstawowych danych osobowych i informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Po złożeniu wniosku, w zależności od wybranej metody, możesz otrzymać kartę od ręki lub poczekać na jej wydanie, co zazwyczaj trwa kilka dni. W okresach wzmożonego ruchu, takich jak sezon wakacyjny, czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

Jeśli składasz wniosek przez Internet, zostaniesz poinformowany o statusie Twojego wniosku przez system. W przypadku pozytywnej weryfikacji karta zostanie wygenerowana i przesłana do Ciebie, a w przypadku negatywnej decyzji – otrzymasz informacje o przyczynach odrzucenia wniosku. Proces ten jest zazwyczaj szybki i sprawny, co pozwala na uzyskanie karty EKUZ bez większych trudności. Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – ile kosztuje?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wydawana bezpłatnie. Nie ma żadnych opłat związanych z jej wyrobieniem dla osób ubezpieczonych zdrowotnie w jednym z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że posiadanie EKUZ nie eliminuje możliwości ponoszenia niektórych kosztów opieki zdrowotnej za granicą, na przykład opłat za świadczenia, które są standardowo pobierane od mieszkańców danego kraju. Ale sam dokument EKUZ jest wydawany bez dodatkowych opłat

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – ile się czeka?

Jeśli chcesz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czas oczekiwania na nią zależy od sposobu składania wniosku. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony osobiście, istnieje możliwość otrzymania EKUZ od ręki. Natomiast, jeżeli wniosek jest składany w inny sposób, zwykle proces jego rozpatrzenia trwa do 5 dni. Warto jednak pamiętać, że w okresie letnim, od czerwca do września, ze względu na zwiększoną liczbę wniosków, czas oczekiwania może zostać wydłużony przez oddział wojewódzki i wynieść nawet kilkanaście dni.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM