5/5 - (1)

Średnia emerytura w Niemczech – na jakie świadczenia można liczyć?

5 kwietnia, 2024

Niemcy kojarzone są przez Polaków jako kraj wysokich zarobków i świadczeń socjalnych, który zdecydowanie dba o swoich mieszkańców. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i zmieniających się realiów rynku pracy niemiecki system emerytalny stanowi kluczowy filar społecznego zabezpieczenia na starość. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy, ile wynosi emerytura w Niemczech, i czy rzeczywiście jest ona taka wysoka – zapraszamy do lektury!

Jaka jest emerytura w Niemczech?

Niemiecki system emerytalny, który jest fundamentem społecznego zabezpieczenia na starość, opiera się na zasadzie solidarności międzypokoleniowej. Jego struktura składa się z kilku różnorodnych elementów, tworząc kompleksowy i wielowymiarowy system zabezpieczenia emerytalnego.

Kluczowym filarem jest państwowe ubezpieczenie emerytalne, które zbiera i zarządza składkami od pracowników i pracodawców. Wpłaty te są inwestowane, a następnie wykorzystywane do wypłaty emerytur dla obecnych emerytów. Dzięki temu mechanizmowi, pracujący obecnie przyczyniają się do finansowania świadczeń emerytalnych obecnych emerytów.

Drugim ważnym elementem są ubezpieczenia zawodowe, które często są dodatkowo oferowane przez pracodawców. Mają one na celu uzupełnienie państwowego systemu emerytalnego, zapewniając dodatkowe świadczenia, które mogą zwiększyć całkowitą sumę emerytury.

Trzecim filarem są prywatne oszczędności na emeryturę. Niemiecki system zachęca do indywidualnego oszczędzania na starość, oferując różne ulgi podatkowe i zachęty dla tych, którzy decydują się na prywatne plany emerytalne.

Głównym celem niemieckiego systemu emerytalnego jest zapewnienie stabilności finansowej obywatelom po zakończeniu ich życia zawodowego. System ten ma na celu nie tylko dostarczanie podstawowego poziomu zabezpieczenia finansowego, ale również umożliwienie zachowania podobnego standardu życia, do którego obywatele byli przyzwyczajeni w trakcie swojej aktywności zawodowej.

Podatkimeritum

Od czego zależy wysokość emerytury w Niemczech?

W Niemczech wysokość emerytury zależy przede wszystkim od ilości lat pracy oraz wysokości wpłacanych składek emerytalnych. System emerytalny w tym kraju został tak zaprojektowany, aby uwzględniał zarobki osoby przez cały okres jej aktywności zawodowej. Oznacza to, że im dłuższa jest historia zatrudnienia i im wyższe były zarobki, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższej emerytury. Jest to rozwiązanie, które promuje długotrwałą pracę oraz zachęca do podejmowania odpowiedzialności za własne przyszłe świadczenia emerytalne.

W systemie niemieckim kluczowe jest, aby przez jak najdłuższy czas opłacać składki emerytalne, ponieważ bezpośrednio przekłada się to na wysokość przyszłych świadczeń. Zarobki w trakcie życia zawodowego są rejestrowane i sumowane, a na ich podstawie kalkulowana jest przyszła emerytura. Niezwykle istotne jest więc utrzymywanie ciągłości zatrudnienia oraz dążenie do osiągania możliwie jak najwyższych zarobków.

Ile wynosi średnia emerytura w Niemczech?

Aktualne dane statystyczne pokazują, że przeciętna emerytura w Niemczech różni się w zależności od płci i regionu. Średnie świadczenia dla mężczyzn są zazwyczaj wyższe niż dla kobiet, co wiąże się z różnicami w historii zatrudnienia i zarobkach. Również emerytury w poszczególnych landach mogą się różnić, co jest odzwierciedleniem lokalnych warunków gospodarczych.

Według danych z niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych, w 2021 roku średnia emerytura w Niemczech dla mężczyzn mieszkających w starych landach wynosiła 1179 euro miesięcznie. Natomiast mężczyźni z nowych landów otrzymywali średnio 1249 euro. Kobiety emerytki ze starych landów dostawały przeciętnie 741 euro, a te z nowych landów – 1065 euro. Te liczby przedstawiają średnie brutto na koniec 2021 roku.

Od lipca 2022 roku nastąpiło znaczące zwiększenie wysokości emerytur. Emeryci ze starych landów otrzymali podwyżkę o 5,35%, a ci z nowych landów – o 6,12%. To jedna z największych podwyżek emerytur w historii niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych.

Średnia emerytura brutto w Niemczech w 2022 roku, według danych ubezpieczenia emerytalnego, wynosiła 1728 euro dla mężczyzn i 1316 euro dla kobiet.

Niemieckie władze zakładają, że wprowadzone zmiany sprawią, że do 1 lipca 2024 r. różnice w oprocentowaniu emerytur wschód/zachód powinny zostać całkowicie wyeliminowane. Będziemy w stanie sprawdzić, czy jest tak rzeczywiście, po otrzymaniu zaktualizowanych danych od ubezpieczalni niemieckich.

Zobacz także: Emerytura zagraniczna w Polsce – jak ją rozliczyć?

Najniższa emerytura w Niemczech – jakie warunki należy spełnić?

Aby mieć prawo do niemieckiej emerytury, istnieje kilka podstawowych wymogów, które należy spełnić. Przede wszystkim, należy być zatrudnionym w Niemczech przez co najmniej 12 miesięcy. Ponadto pracownik musi płacić składki emerytalne w Niemczech i być ubezpieczony, co wiąże się z tzw. okresem wyczekiwania. W przypadku standardowej emerytury, czyli „Regelaltersrente”, czas ten wynosi 5 lat. Istotne jest także osiągnięcie określonego wieku emerytalnego, który uprawnia do otrzymania świadczenia.

W 2024 roku w Niemczech wiek emerytalny zależy od daty urodzenia i wynosi 65 lat i 11 miesięcy. Planowane jest stopniowe podnoszenie tego wieku o jeden miesiąc co roku, aż do 2031 roku. Po tym okresie, od 2031 roku, wiek emerytalny w Niemczech ustalony zostanie na 67 lat dla obu płci.

Wysokość emerytury w Niemczech – jak wygląda po opodatkowaniu?

Jeżeli otrzymujesz emeryturę brutto w wysokości około 1100 euro, możesz oczekiwać, że Twoja emerytura netto wyniesie między 950 a 1000 euro. Jako emeryt, nadal obowiązują Cię opłaty na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, które stanowią odpowiednio 7,3% i 3,05% (lub 3,3% dla osób bez dzieci) Twojej emerytury. Dodatkowo od emerytury mogą być naliczane podatki, jeśli roczna kwota emerytury przekracza określony limit. W 2024 roku limit ten został ustalony na 10 908 euro, jednak planuje się jego podniesienie do 11 604 euro.

Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe w Niemczech muszą składać obowiązkowo emeryci, których emerytura jest wyższa niż 1 616 euro miesięcznie. Kwota ta dotyczy obydwojga małżonków – dlatego rozliczenie obowiązuje większość emerytów. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w złożeniu deklaracji, w naszym rankingu polskich biur podatkowych znajdziesz wyróżniające się firmy oferujące profesjonalne usługi.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM