3.8/5 - (5)

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Zarabiając za granicą, należy się upewnić, czy dotyczy nas złożenie deklaracji w polskim urzędzie skarbowym, ponieważ każdy podatnik, który nie rozliczy się w terminie, ponosi poważne konsekwencje. Zignorowanie obowiązku podatkowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Nieuiszczona kwota podatku należnego w Polsce z tytułu osiągnięcia dochodów zagranicznych będzie stanowić zaległość podatkową – od niej naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.

Zasadne jest pytanie, skąd urząd skarbowy wie o naszych zarobkach za granicą?

Polska skarbówka, dzięki systemowi wymiany informacji funkcjonującemu na terenie Unii Europejskiej może uzyskać niezbędne dane o zarobkach każdego polskiego obywatela. Pozwala to na ustalenie rezydencji podatkowej, która ma wpływ na obowiązek rozliczenia.

Jeżeli chcesz załatwić wszystkie formalności zarówno w zagranicznym, jak i polskim urzędem skarbowym, warto zlecić złożenie deklaracji profesjonalistom. W tym celu zapoznaj się z naszym rankingiem najlepszych biur podatkowych i wybierz firmę spełniająca Twoje wymagania.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM