3.9/5 - (17)

Jak się rozliczyć w Holandii przez DigiD?

Jak się rozliczyć w Holandii przez DigiD?

Aby rozliczyć się z podatku z Holandii przez DigiD, należy wejść na stronę urzędu skarbowego – belastingdienst.nl. Następne kroki zostały opisane w poniższych punktach.

 1. Logowanie do Mijn Belastingdienst (mijn.belastingdienst.nl).
 2. Wybranie opcji Inkomstenbelasting oraz właściwego roku podatkowego.
 3. Następnie kliknięcie napisu Aangifte inkomstenbelasting doen oznaczającego „złóż zeznanie podatkowe”.
 4. Po wybraniu opcji z punktu 3 powinna wyświetlić się lista kroków, gdzie pierwszym z nich jest Introductie (wstęp). W tym miejscu należy wybrać odpowiedni formularz rozliczeniowy.
 5. Następnie należy podać dane osobowe oraz kliknąć Akkord.
 6. Czas na podanie informacji o tym, czy w danym roku podatkowym posiadało się współmałżonka/partnera lub współlokatora mieszkającego pod jednym adresem. Jeśli tak, należy zaznaczyć opcję Ja.
 7. W kolejnym oknie (Vooraf ingevulde gegevens) można sprawdzić, jakie dokumenty są w posiadaniu Belastingdienst.
 8. Następnie wyświetli się pytanie, czy posiadało się dziecko w danym roku podatkowym urodzone po 2001 roku – jeśli tak, należy zaznaczyć opcję Ja i podać dane dziecka.
 9. Kolejny punkt dotyczy przedsiębiorców i tego, czy w danym roku podatkowym prowadzona była działalność gospodarcza.
 10. Następnie należy wejść w zakładkę Inkomsten, czyli przychody. W tym miejscu podawane są informacje o źródle dochodów np. z wynagrodzenia, emerytury, zasiłków itp.
 11. W oknie Inkomsten uit loondienst, czyli pensje i wypłaty powinny znaleźć się już uzupełnione dane. W tym miejscu należy sprawdzić, czy dokumenty zgadzają się ze stanem faktycznym.
 12. Następnie przychodzi czas na podanie informacji o tym, czy dojeżdżało się do pracy za sprawą transportu publicznego, a także u ilu pracodawców w ciągu roku podejmowało się pracę.
 13. Dla osób osiągających zagraniczny dochód (poza granicami Holandii) w opcji Loon buiten Nederland należy wpisać wysokość tychże zarobków (przeliczoną na euro) oraz zaznaczyć, z którego kraju one pochodzą.
 14. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy pobierało się zasiłek Wajong (dla młodych osób niepełnosprawnych).
 15. W kolejnych punktach zaznacza się właściwe odpowiedzi dotyczące mieszkań i nieruchomości, rachunków bankowych oraz pozostałego majątku – odpowiednio Woningen en andere onroerende zaken oraz Bankrekeningen en andere bezettingen).
 16. W ostatnich krokach podawane są takie dane jak:
  a) czy w dniu 1 stycznia posiadało się dochód przekraczający kwotę wolną od podatku,
  b) wydatki poniesione w trakcie roku podatkowego,
  c) informacje uzupełniające (dotyczące m.in. otrzymania voorlopige aanslag czy odliczenia straty z lat poprzednich)
 17. Na samym końcu wyświetli się komunikat Ovezich belasting en premies. W okienku tym wyświetlane są informacje o ewentualnym zwrocie podatku z Holandii lub konieczności dopłaty należności do Belastingdienst.
 18. Po wypełnieniu i sprawdzeniu wszystkich danych należy wybrać opcję Opslaan en naar vezenden oraz Verdenden aangifte.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM