5/5 - (1)

Kiedy dostaje się Jarograf z Holandii?

Kiedy dostaje się Jarograf z Holandii?

Jarograf to holenderska karta podatkowa i odpowiednik polskiego PIT11 – znajdziemy tu szczegółowe informacje na temat zapłaconych w danym roku zaliczkach na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także wykaz uzyskanych dochodów. Obowiązek wystawienia takiego dokumentu ma pracodawca – musi on przekazać pracownikowi Jarograf najpóźniej do połowy marca.

Jeżeli w danym roku posiadaliśmy więcej niż jedno źródło dochodów, z każdego z nich powinniśmy uzyskać osobną kartę podatkową. Pomimo że wzór jarografu będzie inny w zależności od miejsca pracy, to musi zawierać on wszystkie potrzebne informacje.

W sytuacji, w której z jakiegoś powodu nie otrzymasz karty podatkowej Jarograf od swojego pracodawcy, istnieje inny sposób na uzyskanie wykazu dochodów potrzebnego do rozliczenia podatkowego. Należy zgłosić się do urzędu skarbowego Belastingdienst po druk IB60 lub wydruk z systemu FLG. Mogą one zastąpić Jarograf podczas starania się o zwrot podatku z Holandii.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM