5/5 - (1)

Lohnsteuerbescheinigung

Co to jest Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung (LSB) to niemiecka karta podatkowa. Wystawiana jest ona przez pracodawcę i doręczana w ręce pracownika na koniec roku podatkowego (do końca lutego roku następującego po przepracowanym roku). Jest to dokument, za pomocą którego możliwe jest rozliczenie się z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzamt) – zawiera on bowiem najważniejsze dane o podatniku, w tym:

  • datę urodzenia,
  • klasę podatkową,
  • wysokość dochodów,
  • potrącane składki na poczet podatku,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • przyznane zasiłki rodzinne,
  • a także adres oraz numer pracodawcy.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM