5/5 - (1)

Z czego trzeba się rozliczyć w Holandii?

Z czego trzeba się rozliczyć w Holandii?

Istnieją różne rodzaje dochodów, które należy zadeklarować w swoim zeznaniu podatkowym w Holandii. Są to wszystkie pensje, zasiłki czy emerytura – wszystko to składa się na dochód, który posłuży do obliczenia należnego podatku do zapłaty oraz ustalenia ulg podatkowych.

W Holandii do dochodów z tytułu zatrudnienia zaliczane są:

  • wynagrodzenie,
  • dochód z własnej działalności gospodarczej,
  • zasiłki chorobowe – otrzymywane w ciągu pierwszych 2 lat choroby (nie zasiłki WIA i WAO)
  • świadczenia wynikające z ustawy o pracy i opiece, np. urlop macierzyński, urlop macierzyński i wypadkowy, świadczenia wynikające z ustawy o finansowaniu przerw w karierze zawodowej
  • dodatki stażowe,
  • wynagrodzenia wypłacane przez UWV (na przykład z powodu bankructwa pracodawcy),
  • napiwki lub inne dodatki, od których pracodawca nie musi potrącać podatku od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • zarobki zagraniczne (na przykład uzyskane w Polsce).

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM