4.6/5 - (5)

Ulga abolicyjna 2023 – czym jest i ile można zyskać?

17 maja, 2022

Osoby pracujące za granicą mogą liczyć na preferencyjne warunki płacenia podatku w Polsce za sprawą tzw. ulgi abolicyjnej. Choć do niedawna odliczenie to było o wiele korzystniejsze, tak w 2022 roku wciąż można z niego skorzystać i choć trochę zaoszczędzić na rocznym rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Czym jest ulga abolicyjna i kto może z niej skorzystać? Zapraszamy do lektury.

Ulga abolicyjna – co to jest?

Ulga abolicyjna jest jedną z preferencji figurujących w polskim systemie podatkowym. Przeznaczona jest ona do zmniejszenia różnic między dwoma systemami rozliczania podatku. Odliczenie to zostało wprowadzone w życie w 2008 roku jako sposób na wyrównanie sytuacji podatkowej osób, które w ciągu jednego roku pracują poza granicami Polski.

Dla kogo przewidziana jest ulga abolicyjna?

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnicy, którzy podlegają w Polsce pod nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli innymi słowy – są polskimi rezydentami podatkowymi oraz w danym roku podatkowym osiągają zagraniczne dochody, do których stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia, mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej.

Przeczytaj również: Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z zagranicy?

Metoda proporcjonalnego odliczenia – czym jest?

W tym miejscu warto doprecyzować pojęcie metody proporcjonalnego odliczenia.

Jest to jedna z dwóch, obok wyłączenia z progresją, metod na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Stosowana jest ona w momencie, gdy podatnik uzyskuje dochody w kraju:

 • z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a osiągane dochody nie są zwolnione z opodatkowania wynikającego z tejże umowy,
 • z którym Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu płacenia podwójnego podatku od tych samych dochodów.

Zagraniczne przychody a ulga abolicyjna 2023 – kiedy można z niej skorzystać?

Nawiązując do poprzedniego akapitu, warto doprecyzować, o jakich zagranicznych dochodach (przychodach) mowa. Z ulgi abolicyjnej skorzystają podatnicy, którzy osiągali dochód:

 • ze stosunku pracy, służbowego, pracy nakładczej bądź też ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • z wykonywanej osobiście działalności,
 • z prowadzonej działalności gospodarczej, która jest opodatkowana skalą podatkową, podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • z praw majątkowych z zakresu praw autorskich oraz pokrewnych praw w rozumieniu odrębnych przepisów z działalności: naukowej, artystycznej, publicystycznej, literackiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; co ważne – wyjątek tutaj stanowią dochody uzyskane z tytułu korzystania z tych praw bądź też rozporządzania nimi,
 • do którego ma zastosowanie wspomniana wyżej metoda proporcjonalnego odliczenia.

Ulga abolicyjna – brak dochodów Polsce. Czy w takiej sytuacji wciąż można skorzystać z odliczenia?

“Ulga abolicyjna, gdy brak dochodów w Polsce” – tak brzmi jedna z zagwozdek, wśród osób chcących skorzystać z tego odliczenia. Jak to ma się do rzeczywistej sytuacji?

Warto wiedzieć, że ulga abolicyjna dotyczy dochodów uzyskiwanych za granicą i przeznaczona jest dla polskich rezydentów podatkowych. Nie obejmuje ona zarobków osiąganych na terytorium Polski.

Podatkimeritum

W tym miejscu możemy pójść w drugą stronę: z podatkowej ulgi abolicyjnej nie skorzystają podatnicy, którzy nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w naszym kraju nawet wtedy, gdy uzyskują w nim dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu. Odliczenie abolicyjne, jak zostało wspomniane wyżej, dotyczy jedynie polskich rezydentów podatkowych.

W jakich jeszcze sytuacjach nie można skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Nieposiadanie statusu rezydenta podatkowego lub nieosiąganie dochodów zagranicznych w trakcie danego roku podatkowego to niejedyna przeszkoda do tego, aby skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Warto wiedzieć, że odliczenie nie przysługuje również tym podatnikom, którzy uzyskiwali dochody w krajach, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie zapłacili za granicą podatku.

To jednak nie wszystko – z ulgi nie skorzystają osoby uzyskujące w ciągu roku dochody w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Jest ona określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ulga abolicyjna – jakie kraje obejmuje w 2023 roku?

To, jakie kraje obejmuje ulga abolicyjna, zależy od tego, czy mają podpisaną umowę z Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania, a do dochodów stosowana jest wspomniana wcześniej metoda odliczenia proporcjonalnego. W 2023 roku odliczenie to może być zastosowane w przypadku pracy w takich krajach jak:

 • Arabia Saudyjska,
 • Armenia,
 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Chile,
 • Dania,
 • Egipt,
 • Etiopia,
 • Finlandia,
 • Grecja,
 • Gruzja,
 • Holandia,
 • Indie,
 • Iran,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Kanada,
 • Katar,
 • Kazachstan,
 • Kirgistan,
 • Korea Południowa,
 • Litwa,
 • Macedonia,
 • Malezja,
 • Mołdawia,
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia,
 • Pakistan,
 • Portugalia,
 • Rosja,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Tadżykistan,
 • Tajwan,
 • Uzbekistan,
 • Wielka Brytania,
 • Irlandia Północna,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,

Ulga abolicyjna – Holandia

Od 1 stycznia 2021 roku osoby pracujące na terenie Holandii wciąż mogą korzystać z odliczenia abolicyjnego, ale na innych zasadach – maksymalna kwota odliczenia może wynieść 1360 zł.

Ulga abolicyjna – Austria

Austria jest jednym z krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a do uzyskiwanych dochodów wykorzystuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to tyle, że w 2023 roku można skorzystać z ulgi abolicyjnej za pracę w Austrii.

Ulga abolicyjna – Niemcy

W Niemczech stosowana jest metoda wyłączenia podatku z progresją, co oznacza, że zagraniczne dochody (niemieckie) osiągane przez polskiego rezydenta podatkowego opodatkowane są jedynie na terenie Niemiec. W tym wypadku nie ma możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna – Wielka Brytania

Będąc polskim rezydentem podatkowym i osiągając dochody w Wielkiej Brytanii, można skorzystać z ulgi abolicyjnej – jest ona jednak ograniczona. Odliczenie może wynieść maksymalnie 1360 zł.

Ulga abolicyjna – Norwegia

Sprawa ulgi abolicyjnej w przypadku pracy w Norwegii wygląda podobnie – łączne odliczenie nie może przekraczać 1360 zł.

Likwidacja ulgi abolicyjnej 2023 – kogo dotyczy a kogo nie?

Wraz ze zmianami, które weszły w życie z początkiem 2021 roku, powstało wiele wątpliwości. Do dziś powielanym tematem jest to, że ulga abolicyjna została zniesiona/zlikwidowana. Czy to prawda? Nie – odliczenie to wciąż funkcjonuje – zmieniły się jednak zasady jej stosowania. Główną zmianą jest maksymalna wysokość odliczenia w 2022 roku, o której wspomnieliśmy kilkukrotnie, czyli 1360 zł.

Limit ten jednak nie dotyczy dochodów osiąganych:

 • ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy; mowa o tych źródłach jest w art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • z tytułu wykonywania usług wynikających z umowy zlecenie lub umowy o dzieło; mowa tutaj o dochodach uzyskiwanych wyłącznie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, a także jednostek organizacyjnych osób nieposiadających osobowości prawnej, gdzie wyjątkiem są przychody uzyskiwane na podstawie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • na podstawie umów o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, a także umów o zbliżonym charakterze,
 • poza terytorium lądowym państw.

Zniesienie ulgi abolicyjnej – jakie kraje?

Jak zostało napisane wyżej – ulga nie została zniesiona, a jedynie zmieniona. Ograniczenie ulgi abolicyjnej obowiązuje od 2021 roku.

Jak odliczyć ulgę abolicyjną w 2023 roku?

Chcąc odliczyć ulgę, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skarbowego. Odliczenie możliwe jest na druku: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S. Co ważne, do deklaracji wymagane jest dołączenie załącznika PIT/O.

Jak obliczyć ulgę abolicyjną?

Aby móc obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej, należy porównać kwotę podatku (obliczonego za pomocą metody odliczenia proporcjonalnego) z wartością podatku, który należałoby zapłacić w przypadku, gdy do osiąganych dochodów zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją.

Do obliczenia ulgi abolicyjnej więc należy wykorzystać prosty wzór:

kwota podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją = ulga abolicyjna.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdzaj na bieżąco nasz blog podatkowy. A jeżeli masz problemy z rozliczaniem się z zagranicznych dochodów, sprawdź nasz ranking biur podatkowych i odezwij się do zaufanej placówki już dziś – zapraszamy!

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM