5/5 - (1)

Kto rozlicza się na PIT-36?

Kto rozlicza się na PIT-36?

Deklaracja PIT-36 dotyczy osób, które w danym roku podatkowym:

  • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej na zasadach ogólnych,
  • prowadziły dział specjalnej produkcji rolnej (rodzaj uprawy lub produkcji rolnej zawartych w ustawach o PIT i CIT) opodatkowany na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej,
  • uzyskały przychody opodatkowane na ogólnych zasadach z wynajmu nieruchomości lub ziemi (wynajem mieszkania, dzierżawa, poddzierżawa itp.)
  • otrzymywały dochody ze źródeł krajowych, od których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek dochodowy,
  • uzyskały dochody za granicą.

W przypadku rozliczania zagranicznych zarobków w polskim urzędzie skarbowym należy także złożyć PIT-36 ZG, czyli załącznik do zeznania PIT-36. W przypadku dochodów różnych krajów konieczne będzie uwzględnienie osobnego arkusza dla każdego z nich.

Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM