5/5 - (1)

Jaki druk do rozliczenia w Niemczech?

Jaki druk do rozliczenia w Niemczech?

Najważniejszym drukiem potrzebnym do rozliczenia podatku z Niemiec jest karta Lohnsteuerbescheinigung, na której zawarte są wszystkie dotyczące zarobków, a także zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tak samo, jak w przypadku polskiego odpowiednika PIT-11, wystawia go pracodawca – obecnie funkcjonuje w formie elektronicznej.

W przypadku problemów z uzyskaniem Lohnsteuerbescheinigung zastąpić ją można miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym, czyli Abrechnung.

Sama karta podatkowa to nie wszystko – starając się o zwrot podatku z Niemiecpotrzebne będzie również zaświadczenie UE/EOG. Jest to wykaz dochodów uzyskanych w Polsce, który możemy zdobyć w polskim urzędzie skarbowym. Warto mieć na uwadze, że podczas wspólnego rozliczenia potrzebny będzie także taki dokument partnera fiskalnego. Na jego podstawie Finanzamt wylicza stopę procentową, zgodnie z którą zostanie opodatkowany cały dochód.

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM