5/5 - (1)

Wypłata Kindergeld w maju 2024 – kiedy otrzymasz świadczenie?

30 kwietnia, 2024

W dzisiejszym wpisie przybliżymy najważniejsze informacje dotyczące terminów wypłat Kindergeld w maju 2024 roku. Dzięki porządkowi panującemu w Niemieckim urzędzie możemy poznać dokładną datę uzyskania przelewu. Dowiedź się kiedy otrzymasz pieniądze na dziecko, co pozwoli Ci lepiej zarządzać domowym budżetem – zapraszamy!

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to istotna forma wsparcia finansowego oferowana przez rząd niemiecki, która ma na celu pomóc rodzinom w pokryciu części kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko zamieszkujące w Niemczech do momentu, kiedy osiągnie ono wiek 18 lat, a w niektórych przypadkach wsparcie może być przedłużone do 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje edukację lub znajduje się w trakcie szkolenia zawodowego. Kwota Kindergeld jest stała i nie zależy od dochodów rodziny, co sprawia, że pomoc ta ma charakter powszechny. Wprowadzenie tego rodzaju wsparcia miało na celu nie tylko złagodzenie finansowych wyzwań związanych z rodzicielstwem, ale również promowanie równości społecznej oraz demograficzną równowagę w społeczeństwie.

Podatkimeritum

Kto jest uprawniony do otrzymania Kindergeld?

Prawo do otrzymania Kindergeld przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które zamieszkują na terenie Niemiec. To wsparcie jest przyznawane do momentu, gdy dziecko ukończy 18 lat, jednak w szczególnych sytuacjach, takich jak kontynuacja nauki lub uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, możliwe jest jego przedłużenie do 25 roku życia dziecka. Oprócz rodziców biologicznych, prawo do świadczenia mogą mieć także przybrane rodziny, opiekunowie faktyczni, a nawet rodziny zastępcze, pod warunkiem że dziecko mieszka razem z nimi. Kindergeld jest również dostępne dla rodzin imigrantów i obywateli innych krajów zamieszkujących w Niemczech, o ile spełniają oni określone kryteria związane z prawem pobytu. Wszystko to ma na celu zapewnienie równego dostępu do wsparcia finansowego dla wszystkich dzieci mieszkających w Niemczech, co jest istotnym elementem polityki społecznej tego kraju.

Sprawdź także: Kindergeld 2023 – zmiany dla Polaków

Kiedy wypłacane jest Kindergeld w 2024 roku?

W Niemczech nie ma ustalonego jednego dnia dla wypłaty Kindergeld. Daty wypłat tego świadczenia zależą od ostatniej cyfry w numerze Kindergeld (Kindergeldnummer). Osoby, których numer kończy się cyfrą 0, otrzymują pieniądze na początku miesiąca. W kolejnych dniach realizowane są płatności dla numerów kończących się na 1, a później dla tych zakończonych na 2. Osoby, które mają numer świadczenia kończący się na 9, otrzymują zasiłek pod koniec miesiąca.

W Maju 2024 roku Kindergeld będzie wypłacane w następujących terminach:

  • 6 maja (poniedziałek) – dla ostatniej cyfry 0,
  • 7 maja (wtorek) – dla ostatniej cyfry 1,
  • 8 (środa) – dla ostatniej cyfry 2,
  • 13 (poniedziałek) – dla ostatniej cyfry 3,
  • 14 (wtorek) – dla ostatniej cyfry 4,
  • 15 (środa) – dla ostatniej cyfry 5,
  • 16 (czwartek) – dla ostatniej cyfry 6,
  • 17 (piątek) – dla ostatniej cyfry 7,
  • 22 (środa) – dla ostatniej cyfry 8,
  • 24 (piątek) – dla ostatniej cyfry 9.

Przeczytaj również: Brak wypłaty Kindergeld: w czym jest rzecz?

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Aby złożyć wniosek o Kindergeld, należy się skontaktować z Familienkasse, która jest działem Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) w Niemczech. Wniosek można złożyć na kilka sposobów: online poprzez platformę internetową agencji, pocztą, wysyłając wymagane dokumenty do odpowiedniego biura, lub osobiście, odwiedzając najbliższe biuro Familienkasse.

Do wniosku o przyznanie Kindergeld trzeba dołączyć szereg dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczenia. Niezbędne są: akt urodzenia dziecka, co jest dowodem na jego tożsamość i wiek, oraz dowód osobisty lub paszport rodzica, lub opiekuna prawnego jako potwierdzenie tożsamości. Wymagane jest również zaświadczenie o zameldowaniu, które potwierdza stałe miejsce zamieszkania dziecka w Niemczech. W przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o kontynuacji nauki lub uczestnictwie w szkoleniu zawodowym, co pozwala na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia aż do ukończenia 25 roku życia. Dokumentacja ta jest kluczowa, aby urzędnicy mogli zweryfikować wszystkie warunki uprawniające do otrzymania wsparcia finansowego dla rodziny.

Ile wynosi Kindergeld w 2024 roku?

W 2024 roku wysokość Kindergeld, czyli świadczenia finansowego przyznawanego przez niemiecki rząd na utrzymanie dzieci, pozostaje niezmieniona i wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Ostatnia zmiana kwoty tego świadczenia miała miejsce w styczniu 2023 roku, kiedy to rząd zdecydował o podwyższeniu świadczenia do obecnej stawki. Na przyszły rok, rząd niemiecki nie przewiduje kolejnych zmian w wysokości Kindergeld. Utrzymanie stałej kwoty świadczenia ma na celu zapewnienie stabilności finansowej rodzicom i opiekunom, umożliwiając im lepsze planowanie budżetu rodzinnego w obliczu rosnących kosztów życia.

Kindergeld to ważne świadczenie wspierające rodziny z dziećmi w Niemczech. Warto zapoznać się z warunkami jego otrzymywania i terminami wypłat, aby móc w pełni z niego skorzystać i zaplanować wydatki. Urząd na szczęście dokładnie określa datę otrzymania wypłat na każdy miesiąc. Pamiętaj, że w razie problemów zawsze możesz zwrócić się o pomoc do Familienkasse.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM