5/5 - (1)

Brak wypłaty Kindergeld: w czym jest rzecz?

23 października, 2023

Każdy rodzic, który mieszka w Niemczech i spełnia określone kryteria, ma prawo do otrzymywania Kindergeld, czyli zasiłku rodzinnego. To wsparcie finansowe, które ma pomóc w ponoszonych każdego miesiąca kosztach wychowywania dzieci. Niekiedy jednak zdarza się, że pomimo spełnienia wszystkich formalności wypłata Kindergeld nie trafia na konto. Co może być przyczyną takiej sytuacji? W jakich okolicznościach może dojść do braku wypłaty? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć możliwe przyczyny braku oczekiwanej wypłaty.

Kindergeld w Niemczech – co to takiego?

Wielu Polaków decyduje się na pracę za zachodnią granicą, a Niemcy są jednym z najbardziej popularnych kierunków emigracji zarobkowej. Przyciąga ich nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale również korzystne świadczenia socjalne, wśród których wyróżnia się szczególnie jedno. Szukasz w internecie odpowiedzi na pytanie “Kindergeld – co to takiego?” Już tłumaczymy. Ten zasiłek rodzinny przyznawany jest osobom legalnie zatrudnionym na terenie Niemiec. Świadczenie to jest wypłacane na dzieci będące pod opieką uprawnionego do zasiłku, a co ważne, przysługuje ono każdemu – niezależnie od zarobków.

Podatkimeritum

Kindergeld jest dostępny dla wszystkich, którzy mają pod swoją opieką dzieci i pracują w Niemczech przez co najmniej 6 miesięcy, prowadzą działalność gospodarczą lub są pracownikami delegowanymi. Kindergeld jest wypłacane do momentu, w którym dziecko ukończy 18 lat. W pewnych okolicznościach okres ten może być przedłużony – do 21. roku życia, jeśli dziecko nie jest zatrudnione, ale jest zarejestrowane w niemieckiej Agencji Pracy, oraz do 25 roku życia, jeśli kontynuuje edukację. W tym czasie młodzież nie powinna być zatrudniona na pełen etat, ale może podejmować tzw. minipracę, zapewniającą dochód do 450 euro miesięcznie.

Warto podkreślić, że Kindergeld jest dostępne również dla Polaków. Jeśli uprawniony do zasiłku pobiera w Polsce świadczenie rodzinne, w Niemczech ma prawo do różnicy między wysokością obu świadczeń. Dla przykładu, jeśli korzystasz z programu 500+ (od 2024 roku 800+), nie otrzymasz pełnej kwoty Kindergeld, ale jedynie różnicę między tymi świadczeniami. Warto sprawdzić, czy spełniasz wszystkie kryteria, niezbędne do pobierania Kindergeld 2023.

Brak wypłaty Kindergeld. Co jest przyczyną?

Kindergeld, czyli niemiecki zasiłek rodzinny, jest świadczeniem, które wielu rodzinom przysługuje w Niemczech. Jednak zdarza się, że oczekiwane środki nie trafiają na konto w wyznaczonym terminie, co budzi zaniepokojenie i rodzi pytania o przyczyny takiej sytuacji. Istnieje kilka powodów, dla których wypłata Kindergeld może zostać wstrzymana:

  1. Brak informacji o istotnych zmianach. Urzędy w Niemczech wymagają, aby beneficjenci Kindergeld informowali o wszelkich istotnych zmianach w swojej sytuacji życiowej lub finansowej. Dotyczy to między innymi zmiany pracy, rozpoczęcia studiów przez dziecko, przyznania innych świadczeń w innym kraju czy zmiany adresu zamieszkania. Jeśli takie informacje nie zostaną przekazane, może to prowadzić do wstrzymania wypłat.
  2. Błędy administracyjne. Brak wypłaty Kindergeld na Twoim koncie? Czasem przyczyną opóźnień w wypłatach mogą być błędy popełnione przez urzędników lub problemy z systemem. Może to być wynikiem błędnie wprowadzonych danych, niewłaściwego adresu czy pomyłek w przetwarzaniu wniosków.
  3. Konflikty z byłym partnerem. W sytuacji, gdy rodzice nie mieszkają razem, istnieje ryzyko, że jeden z rodziców może próbować zawłaszczyć środki przeznaczone dla drugiego. Może to dotyczyć zmiany numeru konta bankowego czy innych działań mających na celu przekierowanie środków na inne konto.
  4. Niejasności w dokumentacji. Jeśli urząd ma wątpliwości co do prawidłowości złożonych dokumentów lub potrzebuje dodatkowych informacji, może wstrzymać wypłatę do czasu wyjaśnienia wszystkich niejasności.

Jeśli zauważysz brak wypłaty Kindergeld, warto jak najszybciej skontaktować się z odpowiednim urzędem w Niemczech, aby poznać przyczyny i podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji. W wielu przypadkach problemy te można szybko i skutecznie rozwiązać, dzięki czemu środki trafią na konto w najbliższym możliwym terminie. Warto przypilnować wszystkich formalności również po to, by bez problemu otrzymać później zwrot podatku z Niemiec.

Brak wypłaty Kindergeld – co można zrobić?

Jak już wiesz, brak wypłaty Kindergeld może być spowodowany różnymi przyczynami, począwszy od błędów administracyjnych, a skończywszy na nieaktualnych danych czy niespełnianiu określonych kryteriów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy problemów warto skontaktować się z odpowiednim urzędem i wyjaśnić sytuację. Pamiętaj, że Kindergeld to wsparcie, na które wiele rodzin ma prawo, dlatego warto być czujnym i dbać o to, by wszystkie formalności były załatwione prawidłowo. Jeśli podejrzewasz, że Twoja wypłata została niesłusznie wstrzymana, nie zwlekaj z działaniem. Współpraca i komunikacja z odpowiednimi instytucjami często przynosi pozytywne rezultaty!

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM