5/5 - (1)

Podatek budowlany w Niemczech – kogo dotyczy i jak go uniknąć?

5 marca, 2024

Podatek budowlany w Niemczech, znany również jako Bauabzugsteuer, jest istotnym zagadnieniem dla osób prowadzących działalność w branży budowlanej na terenie tego kraju. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, kogo dotyczy ten podatek, jakie są jego konsekwencje i jak można unikać nadmiernych obciążeń fiskalnych związanych z usługami budowlanymi w Niemczech. Sprawdź, jak otrzymać certyfikat Freistellungsbescheinigung i uzyskać zwolnienie z Bauabzugsteuer.

Co to jest podatek budowlany w Niemczech i kto musi go płacić?

Podatek budowlany w Niemczech, czyli Bauabzugsteuer, jest formą opodatkowania usług budowlanych realizowanych na terenie Niemiec. Dotyczy on przedsiębiorców wykonujących prace budowlane dla innych firm, zarówno niemieckich, jak i zagranicznych. W praktyce oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność w zakresie świadczenia usług budowlanych, musisz być świadomy obowiązujących Cię regulacji podatkowych.

Podatek ten ma w założeniu regulację rynku usług budowlanych, zapewniając uczciwą konkurencję i przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. W praktyce, jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi budowlane na rzecz innej firmy, musi on uwzględnić w swoich rozliczeniach ten specyficzny podatek. Jest to o tyle ważne, że niewłaściwe jego rozliczenie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych, w tym do nałożenia kar i odsetek.

Podatkimeritum

Jak oblicza się podatek od usług budowlanych w Niemczech?

Stawka podatku budowlanego to 15% wartości netto usługi. Obowiązek jego pobrania spoczywa na osobie otrzymującej usługę budowlaną (będącej osobą prawną lub przedsiębiorcą). Podatek ten jest wyliczany z kwoty podanej na fakturze. Na przykład, w przypadku faktury na 1 000 euro netto, płatnik usługi przekazuje wykonawcy 85% tej kwoty, czyli 850 euro, a pozostałe 15% (150 euro) wpłaca na konto urzędu skarbowego. Terminem na dokonanie rozliczenia jest 10 dzień miesiąca następującego po wykonaniu usługi (na przykład za usługę wykonaną w marcu, termin płatności przypada na 10 kwietnia). Nieuiszczenie podatku w wyznaczonym terminie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, a nawet karami więzienia.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech – kto nie musi płacić?

Bauabzugsteuer, czyli podatek budowlany, ma zastosowanie jedynie na obszarze Niemiec. Oznacza to, że firma zarejestrowana w Niemczech, świadcząca usługi poza granicami kraju, nie podlega temu obowiązkowi podatkowemu. Istnieją również wyjątki od konieczności płacenia tego podatku na terenie Niemiec. Nie dotyczy on sytuacji, kiedy w ciągu roku kalendarzowego od danego odbiorcy nie otrzymuje się płatności przekraczających 5 000 Euro. Ponadto podatek nie jest wymagany, jeśli odbiorcą jest osoba wynajmująca nieruchomość, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej, a łączna wartość usług dla niej w danym roku nie przekracza 15 000 Euro. Wyjątek stanowi również świadczenie usług dla osób fizycznych.

Freistellungsbescheinigung – co to jest?

Polskie firmy, które wykonują usługi budowlane w Niemczech, mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku płacenia podatku budowlanego, znanego jako Bauabzugsteuer. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia jest zobowiązanie do odprowadzania podatku dochodowego do niemieckiego urzędu skarbowego. Jest to istotne, gdyż wskazuje na regularną i legalną działalność przedsiębiorstwa na terenie Niemiec.

W celu otrzymania Freistellungsbescheinigung, czyli zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku w odpowiednim niemieckim urzędzie skarbowym. Ten wniosek nosi nazwę „Antrag auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung”.

Ostateczna decyzja o przyznaniu zwolnienia zależy od dokładnej analizy sytuacji przedsiębiorstwa przez niemiecki urząd skarbowy. Aby uzyskać zwolnienie, firma musi spełnić konkretne kryteria określone przez niemieckie prawo podatkowe. Należy do nich m.in. posiadanie ważnej rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech, regularne rozliczanie się z urzędem skarbowym oraz wykazanie, że przedsiębiorstwo nie zalega z płatnościami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Wniosek o zwolnienie powinien być również poparty stosowną dokumentacją finansową i prawną, która potwierdzi zgodność działalności firmy z niemieckimi przepisami.

Jak uzyskać Freistellungsbescheinigung dla polskiej firmy?

Wniosek o Freistellung, czyli inaczej zaświadczenie o zwolnieniu z podatku budowlanego w Niemczech złożyć należy w odpowiednim urzędzie skarbowym. Większość formalności załatwia się w placówce znajdującej się najbliżej wykonywanej inwestycji. W przypadku starania się o zwolnienie z podatku budowlanego, dla polskich firm wyznaczone zostały cztery konkretne placówki.

Jak wybrać odpowiedni urząd? Bierzemy tu pod uwagę nazwę firmy – a dokładniej jej pierwszą literę. Klucz podziału jest następujący:

  • firmy o nazwach zaczynających się literami od A do G – wnioski do urzędu skarbowego w Hameln,
  • firmy o nazwach zaczynających się literami od H do L – wnioski do urzędu skarbowego w Oranienburg,
  • firmy o nazwach zaczynających się literami od M do R – wnioski do urzędu skarbowego w Cottbus,
  • firmy o nazwach zaczynających się literami od S do Ź – wnioski do urzędu skarbowego w Nördlingen z placówką w Donauwörth.

Proces weryfikacji wniosku trwa zazwyczaj do 1 miesiąca, a Freistellungsbescheinigung wydawany jest na czas określony – najczęściej okres 1 roku.

Usługi budowlane w Niemczech a podatek dochodowy – jakie stawki obowiązują?

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, przedsiębiorca rozlicza się jako osoba fizyczna, co wiąże się z różnymi stawkami podatkowymi. Skala podatku dochodowego zaczyna się od 14% i może wzrastać aż do 45%, w zależności od wysokości osiąganego dochodu. Dodatkowo, w przypadku osób wyznających religię, możliwe jest naliczenie tzw. podatku kościelnego, który wynosi od 8% do 9% kwoty podatku dochodowego. W zachodnich landach Niemiec dolicza się również podatek solidarnościowy, którego stawka wynosi 5,5%. Osoby, które nie są pewne, jak wysokie będą ich obciążenia podatkowe, mogą skorzystać z kalkulatora podatkowego, udostępnionego przez ministra finansów Niemiec, aby uzyskać orientacyjną kalkulację.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na inną formę prawną swojej działalności gospodarczej, będzie podlegał podatkowi dochodowemu, który składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest Körperschaftsteuer, czyli podatek od osób prawnych, którego stawka wynosi 15%, do którego dodatkowo doliczany jest podatek solidarnościowy.

Drugą częścią jest Gewerbesteuer, czyli gminny podatek od działalności gospodarczej. Jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od gminy i średnio oscyluje wokół 14%. Podatek ten jest naliczany, gdy dochody z działalności gospodarczej przekroczą kwotę 24 500 euro. Ta złożona struktura podatkowa wymaga od przedsiębiorców dogłębnej znajomości przepisów podatkowych oraz umiejętnego planowania finansowego, aby efektywnie zarządzać obciążeniami podatkowymi swojej działalności.

Biuro podatkowe zapewni praktyczne wskazówki, jak unikać pułapek podatkowych

Zarządzanie podatkami w Niemczech może być wyzwaniem, szczególnie dla firm nieznających lokalnego prawa podatkowego. Aby uniknąć pułapek, zaleca się skorzystanie z usług doradztwa podatkowego, regularne śledzenie zmian w prawie oraz dokładne rozliczanie się z urzędem skarbowym. Przydatne mogą być również szkolenia z zakresu prawa podatkowego, które pomogą lepiej zrozumieć niuanse podatku budowlanego. Najlepiej znaleźć wykwalifikowaną firmę doskonale orientującą się w zagranicznych rozliczeniach – w tym celu sprawdź nasz ranking najlepszych biur podatkowych w Polsce.

Podatek budowlany w Niemczech to ważny element funkcjonowania firm budowlanych na tym rynku. Zrozumienie zasad jego naliczania i stosowanie odpowiednich strategii może znacznie ograniczyć obciążenia podatkowe. Freistellungsbescheinigung jest przydatnym narzędziem, które może pomóc w uniknięciu podatku u źródła.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM