5/5 - (1)

Ile jest czasu na rozliczenie podatku z zagranicy?

Ile jest czasu na rozliczenie podatku z zagranicy?

Chcąc rozliczyć się z zagranicznych dochodów z polskim urzędem skarbowym, należy złożyć roczną deklarację podatkową najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po tym, którego dotyczy ów rozliczenie. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, termin wydłuża się do następnego dnia roboczego.

Mówiąc o tym, ile jest czasu na rozliczenie zagranicznego podatku, warto mieć na uwadze również inne istotne aspekty, a mianowicie:

  • dołączenie do zeznania podatkowego załącznik PIT/ZG – na tym druku zamieszczane są informacje o zagranicznych dochodach,
  • bycie rezydentem podatkowym w Polsce bądź nie – obowiązek rozliczania się z polskim fiskusem z podatku z zagranicy dotyczy jedynie osoby posiadające status rezydenta w naszym kraju,
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – w zależności od kraju, w którym osiągany był zarobek, obowiązek rozliczenia się z zagranicznego podatku w Polsce może występować, ale nie musi; dla przykładu kraje takie jak Niemcy czy Wielka Brytania mają podpisaną z Polską umowę, w której zastosowanie ma metoda zwolnienia z progresją; w takim wypadku nie płaci się zagranicznego podatku; drugim przypadkiem jest metoda proporcjonalnego odliczenia, w której sumuje się całość dochodu (Polska + zagranica).

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM