5/5 - (1)

Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld

28 lipca, 2023

Czy przed wyjazdem do pracy do Niemiec zastanawiałeś się, czy przysługiwać będzie Ci prawo do Kindergeld? Interesuje Cię jaką kwotę można uzyskać na dziecko? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Was! Dzisiaj przyjrzymy się terminom i procedurom związanym z wypłatą zasiłku rodzinnego oraz warunkom i dokumentom wymaganym do ubiegania się o zasiłek rodzinny w Niemczech. Przeczytaj nasz artykuł i podejmijcie działanie już dziś – dodatkowe pieniądze czekają na Ciebie!

Kindergeld Niemcy – co to za świadczenie?

Zacznijmy od początku – czym właściwie jest Kindergeld? To niemiecki zasiłek rodziny wypłacany przez instytucję zwaną Familienkassektórego celem jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci. Pozyskane w ten sposób środki mają zapewnić rodzinie odpowiedni poziom życia pozwalający na prawidłowy rozwój dziecka. Dopłata z budżetu państwa powinna wspomóc domowy budżet na tyle, aby można było zakupić ubrania czy przybory do nauki oraz sfinansować zainteresowania i zajęcia pozalekcyjne.

Kto ma prawo do Kindergeld?

Przejdźmy do tego, kto może starać się o świadczenie rodzinne. Prawo do otrzymania Kindergeld, czyli zasiłku rodzinnego w Niemczech, przysługuje przede wszystkim rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci. Niezależnie od tego, czy są to biologiczni rodzice, dzieci adoptowane czy też opiekunowie, prawo do zasiłku mają wszyscy, którzy na stałe mieszkają i pracują na terenie tego kraju. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione.

Przede wszystkim dziecko, na które ubiegamy się o zasiłek rodzinny Kindergeld, musi mieć mniej niż 18 lat (istnieją pewne wyjątki, o których powiemy później). Ponadto ważne jest również miejsce zameldowania dziecka – musi ono mieszkać w Niemczech lub w innym kraju Unii Europejskiej. Zasada ta ma jednak swoje wyjątki i nie zawsze jest bezwzględna.

Kolejnym ważnym aspektem jest także status prawny rodziców ubiegających się o Kindergeld. Muszą oni posiadać ważne pozwolenie na pobyt oraz pracować na terenie Niemiec – przynajmniej jedno. W przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie ważnego pozwolenia na pracę.

Podatkimeritum

Zasiłek na dziecko Niemcy – jak się o niego starać?

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od momentu narodzin dziecka, aż do jego 18 roku życia, a w niektórych przypadkach nawet do 25 roku życia. Procedura ubiegania się o zasiłek rodzinny jest stosunkowo prosta i polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów. Stosowne dokumenty o przyznanie Kindergeld możesz złożyć już po 6 miesiącach legalnej pracy na terenie Niemiec.

Po pierwsze, należy wypełnić formularz KG1 i dostarczyć go do lokalnego urzędu Familienkasse – formularz do pobrania jest dostępny na stronie internetowej niemieckiego urzędu skarbowego. Potrzebne będą także dodatkowe dokumenty takie jak:

 • europejski akt małżeństwa,
 • europejski akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu,
 • kopia Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnung,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • zaświadczenie z MOPS, ROPS lub GOPS o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń socjalnych w Polsce.

Następnie urząd przeprowadza ocenę wniosku i podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. W razie potrzeby może poprosić o dodatkowe dokumenty lub informacje. Po pozytywnej decyzji środki są przekazywane na konto bankowe podane we wniosku.

Czy zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje również obcokrajowcom?

Wielu obcokrajowców zastanawia się, czy mają prawo do otrzymania Kindergeld. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna – zasiłek rodzinny przysługuje również osobom niebędącym obywatelami Niemiec. Kluczowe jest jednak spełnienie pewnych warunków.

Ważnym aspektem jest fakt, że rodzice muszą mieszkać i pracować w Niemczech. Nie wystarczy więc jedynie posiadanie niemieckiego obywatelstwa. Zasiłek rodzinny przysługuje również obywatelom państw trzecich, jeśli płacą oni w tym kraju podatki.

Tak więc zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje także Polakom pracującym w tym kraju. To duże udogodnienie dla wielu rodzin mieszkających za granicą, które mogą dzięki temu liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe.

Kindergeld – ile wynosi w 2023 roku?

Wysokość zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech przez długi czas uzależniona była od liczby dzieci w rodzinie. Jeszcze w 2022 roku za pierwsze i drugie dziecko przysługiwało 204 euro miesięcznie, na trzecie 210 euro, a za każde kolejne – 235 euro. Obecnie stawka została ujednolicona i w 2023 roku na każde dziecko otrzymamy 250 euro.

Warto jednak pamiętać, że te kwota ta może co roku ulec zmianie w przyszłości, gdyż jest corocznie dostosowywana do warunków ekonomicznych w kraju. Od kilku lat zasiłek rodzinny w Niemczech systematycznie rośnie i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się zmienić.

Rodzinne w Niemczech – do kiedy można pobierać?

Kindergeld przysługuje do momentu, kiedy dziecko ukończy 18 lat. Jednakże istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Jeśli młodzież kontynuuje naukę lub jest na studiach, zasiłek można otrzymać do 25 roku życia. Dodatkowo jeśli dziecko nie ma pracy i jest zarejestrowane jako osoba szukająca zatrudnienia w urzędzie pracy lub jego dochód roczny nie przekracza 8 000 euro, zasiłek może być przyznawany do ukończenia 21 lat.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie, Kindergeld może być przyznawany bez względu na wiek dziecka. Ważne jest jednak aby pamiętać o konieczności przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających stan zdrowia dziecka (dokumentację lekarską).

Kindergeld a inne świadczenia rodzinne w Niemczech

Kindergeld to nie jedyny zasiłek rodzinny, na który mogą liczyć rodzice w Niemczech. W zależności od sytuacji życiowej i dochodów rodziny mogą skorzystać również z takich świadczeń jak Elterngeld (zasiłek macierzyński) czy Unterhaltsvorschuss (zaliczka na alimenty). Każde z tych świadczeń ma swoje specyficzne warunki przyznawania i różni się kwotami.

Elterngeld, czyli zasiłek macierzyński, przysługuje rodzicom przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka i wynosi od 300 do 1800 euro miesięcznie. Z kolei Betreuungsgeld to świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 15 miesięcy do 3 lat, którzy sami zajmują się swoim dzieckiem i nie korzystają z żadnej formy opieki przedszkolnej. Natomiast Unterhaltsvorschuss to świadczenie dla samotnych rodziców, którzy nie otrzymują alimentów od drugiego rodzica.

Warto jednak pamiętać, że te dodatkowe świadczenia są dostępne tylko dla osób spełniających określone kryteria. Dlatego też przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o konkretne wsparcie finansowe warto dokładnie zapoznać się z regulaminami poszczególnych programów oraz skonsultować swoją sytuację z doradcą ds. świadczeń socjalnych lub profesjonalnym biurem podatkowym. Pomoże to uniknąć ewentualnych problemów i upewnić się, że wybrana forma wsparcia jest najkorzystniejsza dla naszej rodziny i nie koliduje z innymi pobieranymi świadczeniami.

Kindergeld – wypłaty w Niemczech

Zasiłek na dziecko w Niemczech ma bardzo poukładany system wypłat – pieniądze przesyłane są co miesiąc, a konkretny termin zależy tutaj od przypisanego nam Kindergeldnummer. Składa się on z 11 cyfr, jednak decydująca jest ta ostatnia – to ona informuje nas o dniu, w którym otrzymamy przelew. Poniżej przedstawiamy wypłaty Kindergeld w 2023 roku.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 0

 • 04 stycznia,
 • 03 lutego,
 • 03 marca,
 • 05 kwietnia,
 • 04 maja,
 • 05 czerwca,
 • 05 lipca,
 • 03 sierpnia,
 • 06 września,
 • 05 października,
 • 06 listopada,
 • 05 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 1

 • 05 stycznia,
 • 08 lutego,
 • 06 marca,
 • 06 kwietnia,
 • 05 maja,
 • 06 czerwca,
 • 06 lipca,
 • 04 sierpnia,
 • 07 września,
 • 06 października,
 • 07 listopada,
 • 06 grudnia.

Kindergeld – wypłat dla ostatniej cyfry 2

 • 11 stycznia,
 • 09 lutego,
 • 07 marca,
 • 12 kwietnia,
 • 09 maja,
 • 07 czerwca,
 • 07 lipca,
 • 07 sierpnia,
 • 08 września,
 • 09 października,
 • 08 listopada,
 • 07 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 3

 • 12 stycznia,
 • 10 lutego,
 • 08 marca,
 • 13 kwietnia,
 • 10 maja,
 • 12 czerwca,
 • 10 lipca,
 • 10 sierpnia,
 • 11 września,
 • 11 października,
 • 09 listopada,
 • 08 grudnia.

Kindergeld – terminy dla ostatniej cyfry 4

 • 13 stycznia,
 • 13 lutego,
 • 10 marca,
 • 14 kwietnia,
 • 11 maja,
 • 13 czerwca,
 • 11 lipca,
 • 11 sierpnia,
 • 12 września,
 • 12 października,
 • 10 listopada,
 • 11 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 5

 • 16 stycznia,
 • 14 lutego,
 • 13 marca,
 • 17 kwietnia,
 • 12 maja,
 • 14 czerwca,
 • 12 lipca,
 • 14 sierpnia,
 • 13 września,
 • 13 października,
 • 13 listopada,
 • 12 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 6

 • 17 stycznia,
 • 15 lutego,
 • 14 marca,
 • 18 kwietnia,
 • 15 maja,
 • 15 czerwca,
 • 13 lipca,
 • 15 sierpnia,
 • 14 września,
 • 17 października,
 • 14 listopada,
 • 13 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 7

 • 18 stycznia,
 • 16 lutego,
 • 15 marca,
 • 20 kwietnia,
 • 16 maja,
 • 16 czerwca,
 • 17 lipca,
 • 17 sierpnia,
 • 18 września,
 • 18 października,
 • 16 listopada,
 • 14 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 8

 • 20 stycznia,
 • 17 lutego,
 • 17 marca,
 • 21 kwietnia,
 • 17 maja,
 • 20 czerwca,
 • 18 lipca,
 • 18 sierpnia,
 • 19 września,
 • 19 października,
 • 17 listopada,
 • 15 grudnia.

Kindergeld – wypłaty dla ostatniej cyfry 9

 • 23 stycznia,
 • 21 lutego,
 • 20 marca,
 • 24 kwietnia,
 • 22 maja,
 • 22 czerwca,
 • 19 lipca,
 • 21 sierpnia,
 • 21 września,
 • 20 października,
 • 20 listopada,
 • 18 grudnia.

Zasiłek na dziecko Niemcy – jakie zmiany wprowadza nowa ustawa dotycząca Kindergeld?

W ostatnim czasie niemiecki rząd wprowadził szereg zmian w ustawie dotyczącej Kindergeld. Te nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesu ubiegania się o zasiłek oraz zwiększenie jego dostępności dla rodzin, które najbardziej go potrzebują. Wśród najważniejszych zmian warto wymienić wspomnianą już podwyżkę kwoty zasiłku oraz uproszczenie procedur.

Wszystkie zmiany dotyczące naszych obywateli pracujących w Niemczech dokładniej opisaliśmy we wpisie – Kindergeld 2023: zmiany dla Polaków.

W Niemczech przysługuje także możliwość odliczenia od podatku związana z posiadaniem dzieci – Kinderfreibetrag (w 2023 roku 8 952 euro na obojga rodziców). Jest to jednak świadczenie powiązane z Kindergeld – w skrócie, możemy wybrać tylko jedno z nich. To, która opcja będzie bardziej opłacalna, zależy od indywidualnej sytuacji podatnika – warto przeanalizować więc wszystkie możliwości. Najlepiej zgłosić się z tym do doświadczonych doradców – sprawdź nasz ranking najlepszych biur rachunkowych w Polsce i znajdź firmę, która doradzi Ci w kwestiach związanych z zasiłkiem rodzinnym w Niemczech – zapraszamy!

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM