5/5 - (1)

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i czeskiej?

Jak rozliczyć PIT z emerytury polskiej i czeskiej?

Zgodnie z ustawą PIT rezydentem podatkowym jest każdy, kto posiada w naszym kraju centrum interesów życiowych (osobistych i gospodarczych) lub przebywa w Polsce co najmniej przez 184 dni w roku. 

Każdego emeryta, który spełnia jedno z powyższych kryteriów, dotyczy nieograniczony obowiązek podatkowy – oznacza to, że w zeznaniu podatkowym należy uwzględnić wszystkie światowe dochody, również emeryturę polską, jak i czeską.

Polska i Czechy podpisały jednak umowę o zapobieganiu naliczenia podwójnego podatku dochodowego, przez co pozyskany w Czechach dochód nie podlega opodatkowaniu – decyduje jednak o wysokości stopy procentowej, dlatego w dalszym ciągu należy umieścić go w zeznaniu.

Jeżeli pobieraliśmy emeryturę z Czech i z Polski – zagraniczne świadczenie wykazuje się w części H formularza PIT/36 w celu ustalenia stopy procentowej. Jako że jest to dochód z zagranicy, musi zostać również uwzględniona w załączniku PIT/ZG.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z Czech w Polsce, to sprawdź nasz ranking najlepszych biur rachunkowych – zapraszamy!

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM