5/5 - (1)

Steuerjahr

Co to jest Steuerjahr?

Steuerjahr to wyrażenie z języka niemieckiego oznaczające rok podatkowy (steuer – podatek, jahr – rok). Jest to okres rozliczeniowy, który składa się z kolejno po sobie następujących 12 miesięcy. W przypadku Niemiec rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. To właśnie ten okres Finanzamt (niemiecki urząd skarbowy) bierze pod uwagę, wyliczając zobowiązanie podatkowe dla każdego podatnika.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM