5/5 - (1)

Czym jest zaświadczenie UE/EOG i w jakich krajach obowiązuje?

21 sierpnia, 2023

Dla Polaków rozliczających się z podatku w Niemczech, zaświadczenie UE/EOG jest konieczne do udokumentowania zarobków w Polsce. Jest ono dołączane do deklaracji składanej w tamtejszym urzędzie skarbowym – w języku niemieckim jest określane jako Bescheinigung EU/EWR. W dzisiejszym wpisie postaramy się opisać dokładne zastosowanie tego druku oraz proces jego pozyskiwania – zapraszamy.

Kiedy potrzebujesz zaświadczenia UE/EOG?

Zaświadczenie UE/EOG to dokument, który może być niezbędny dla osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech. Druk ten ma na celu potwierdzenie informacji związanych z dochodem uzyskanym w Polsce w danym roku. Jeżeli w dalszym ciągu pozostajesz polskim rezydentem, a zarabiasz za naszą zachodnią granicą, potrzebne będzie Ci zaświadczenie UE/EOG podczas rozliczenia z tamtejszym urzędem skarbowym.

Niemiecka administracja skarbowa Finanzamt używa informacji zawartych w tym zaświadczeniu do obliczenia należnego podatku za dany rok podatkowy. Należy je dołączyć do kompletu dokumentów składanych razem z odpowiednim wnioskiem.

Zaświadczenie EU/EWR w Niemczech jest wymagane w sytuacji gdy:

  • pracowaliśmy w Niemczech nie przez cały rok, a nadal mamy meldunek w Polsce – niemiecki urząd skarbowy będzie potrzebował potwierdzenia, czy w Polsce uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody,
  • pomimo pracy w Niemczech, otrzymywaliśmy w Polsce środki finansowe z innego źródła – na przykład z emerytury czy wynajmu nieruchomości,
  • dokonujemy wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który mieszka w Polsce – niezależnie od tego, czy małżonek osiągnął dochody, czy nie, konieczne jest potwierdzenie tego faktu w zaświadczeniu UE/EWR.

Zaświadczenie UE/EOG – jak uzyskać?

Aby uzyskać zaświadczenie UE/EOG, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dochody uzyskane za granicą.

Jeżeli chcemy otrzymać zaświadczenie UE/EOG, trzeba wcześniej prawidłowo wypełnić formularz podatkowy PIT/36 wraz z załącznikiem ZG. Zawieramy tam dokładne dane dotyczące dochodów osiągniętych w ciągu roku – zarówno te uzyskane w Polsce, jak i w innych krajach. Stanowią one podstawę do rozliczenia nieograniczonego (dochody z wszystkich krajów świata) i określenia podatku zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi.

Podatkimeritum

Zaświadczenie UE/EOG – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć w urzędzie skarbowym, w dowolnym wybranym przez Ciebie momencie. Możemy złożyć go w formie elektronicznej – przesłać jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym lub przez platformę e-PUAP.

Gotowe zaświadczenie otrzymamy w formie elektronicznej na e-Urząd Skarbowy (zakładka „Dokumenty” – „Dokumenty otrzymane”). O wydaniu dokumentu zostaniesz poinformowany SMS-em, e-mailem lub w inny sposób wybrany przez Ciebie podczas składania wniosku.

Istnieje także możliwość dostarczenia wniosku do urzędu w formie papierowej. W takiej sytuacji musimy udać się do placówki osobiście lub przesłać druk tradycyjną pocztą. Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Druk UE/EOG – ile trzeba zapłacić?

W przypadku składania wniosku o wydanie zaświadczenia do zagranicznego organu podatkowego konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Jest ona wymagana zarówno przy formularzu w formie papierowej, jak i elektronicznej przez ePUAP.

Złożenie wniosku o zaświadczenie w formie elektronicznej przez e-Urząd Skarbowy jest natomiast bezpłatne.

Warto również dodać, że do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Może on mieć także formę wydruku potwierdzającego wykonanie operacji bankowej. Należy pamiętać, że brak opłaty skarbowej lub nieprawidłowe jej wniesienie może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu pisma o wydanie zaświadczenia.

Ile czeka się na zaświadczenie EU/EWR?

Zaświadczenie UE/EOG dla niemieckiego urzędu skarbowego wystawiane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. W odpowiednim czasie otrzymasz dokument lub informację o odmowie wydania konkretnego druku.

Ile ważny jest druk EU/EWR? Zawarte na nim dane dotyczą konkretnego roku, dlatego z czasem nie ulegną zmianie – jest więc on ważny bezterminowo. Możemy go wykorzystywać wielokrotnie, jeżeli potrzebujemy udowodnić dochody osiągnięte w okresie uwzględnionym na zaświadczeniu. Nie ma też konieczności pozyskiwania osobnego druku do różnych sytuacji np. jeżeli potrzebujemy zaświadczenie do kilku krajów.

Jak złożyć zażalenie w przypadku odmowy wydania zaświadczenia?

W przypadku otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia istnieje możliwość złożenia zażalenia. Procedura składania zażalenia polega na przesłaniu stosownego pisma do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia. Masz na to 7 dni od momentu otrzymania decyzji.

Ważne jest, aby zażalenie zawierało dobrze uargumentowane zarzuty przeciwko postanowieniu oraz istotę i zakres żądania. Dodatkowo warto dołączyć dowody uzasadniające to żądanie. Składając zażalenie, należy pamiętać o zachowaniu formalności i terminów. W przypadku poprawnego złożenia zażalenia, zostanie ono rozpatrzone przez odpowiednie organy administracyjne.

Zaświadczenie EU/EWR wzór – jak wypełnić?

Formularz powinien zostać uzupełniony przez polski Urząd Skarbowy, z którego odbierasz dokument. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące naszych dochodów powinny być już w nim zawarte. Samodzielnie musisz wypełnić wyłącznie swoje dane osobowe.

Szczegółowe informacje znajdziesz we wpisie – Jak wypełnić zaświadczenie UE/EOG?

Jak najprościej zdobyć zaświadczenie UE/EOG?

Osoby z zaświadczeniem EU/EWR mają prawo korzystać z podobnych zasad opodatkowania jak obywatele Niemiec. Może przynieść im korzyści w postaci ulg podatkowych oraz lepszych stawek opodatkowania. Dodatkowo druk ten pozwala skorzystać z niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych, obejmującego ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i od bezrobocia. Zaświadczenie UE/EOG może więc być konieczne do uzyskania korzystnego zwrotu podatku z Niemiec.

O uzyskanie druku UE/EOG możesz zgłosić się także do doradców podatkowych. Jeżeli szukasz wsparcia w procesie składania wniosku o ten dokument, to warto wybrać doświadczoną firmę, która pomoże załatwić wszystkie formalności. Na naszej stronie znajdziesz ranking najlepszych biur rachunkowych w Polsce – wybierz rzetelnych specjalistów i skorzystaj związanych z nawet w najbardziej skomplikowanymi sprawami podatkowymi.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM