4.3/5 - (3)

Praca zdalna dla zagranicznej firmy – jak rozliczyć podatek w Polsce?

19 kwietnia, 2023

Ostatnio ogromną popularność zyskała praca zdalna wykonywana z domu – coraz więcej firm oferuje taką formę realizowania obowiązków swoim pracownikom. Daje to również wiele nowych możliwości – między innymi pracę dla zagranicznej firmy bez konieczności przeprowadzki. Przy tak uzyskiwanych dochodach nasuwa się jedno bardzo ważne pytanie – jak je rozliczać? W dzisiejszym wpisie przedstawimy, jak wygląda praca zdalna dla firmy zagranicznej z punktu widzenia podatków – zapraszamy do lektury.

Praca zdalna dla zagranicznej firmy – zacznij od ustalenia rezydencji podatkowej

W przypadku rozważań na temat konieczności płacenia podatków i sposobu rozliczania dochodów, w pierwszej kolejności zawsze należy prawidłowo ustalić rezydencję podatkową.

Za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych (centrum interesów osobistych lub gospodarczych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Kryterium zamieszkania wydaje się oczywiste, czym natomiast jest ośrodek interesów życiowych? Zaliczamy do niego wszelkie powiązania rodzinne i towarzyskie, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską oraz przynależność do organizacji. Interesy gospodarcze odnoszą się do pracy zarobkowej, wykonywania wolnego zawodu czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Osoba spełniający przynajmniej jeden z powyższych kryteriów, będzie traktowana jako polski rezydent podatkowy i podlegać będzie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, co, że w Polsce będzie musiała rozliczyć wszystkie swoje dochody – zarówno te osiągnięte w kraju, jak i za granicą.

Praca zdalna dla firmy zagranicznej – podatki do zapłaty

W wypadku, jeżeli mówimy o osobie mieszkającej w Polsce i pracującej zdalnie w firmie mającej siedzibę za granicą, to zdecydowanie mamy do czynienia z polskim rezydentem podatkowym.

Zapisy ustawy PIT nie uzależniają miejsca opodatkowania od formy wykonywania pracy ani od miejsca zatrudnienia – decydujące jest miejsce wykonywania pracy, niezależnie skąd pochodzi wynagrodzenie. Będzie więc to mieszkanie, w którym osoba fizyczna przebywa, wykonując swoje obowiązki, a bez znaczenia jest adres siedziby firmy. Oznacza to, że dochody z pracy zdalnej dla zagranicznej firmy rozliczyć należy wyłącznie w polskim urzędzie skarbowym.

Podatkimeritum

Unikanie podwójnego opodatkowania

W przypadku zagranicznych dochodów stosowane są także zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – to one określają sposób rozliczania. Wynagrodzenie z pracy podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie zamieszkania, chyba że praca jest wykonywana również w drugim państwie – w takim wypadku wynagrodzenie może być opodatkowane w więcej niż jednym kraju. Wtedy stosowana jest jedna z metod rozliczenia, wskazywana przez obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia. Podczas pracy zdalnej, taka sytuacja nie ma jednak miejsca.

W przypadku pracy zdalnej u zagranicznego pracodawcy metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązująca z danym krajem nie znajdzie zastosowania, ponieważ tak uzyskane dochody podlegają wyłącznie polskiemu podatkowi.

Praca zdalna dla firmy zagranicznej – konieczność opłacania składek

Zgodnie z art. 44 ust. 1a „podatnicy osiągający dochody ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatników są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy”. Tak więc w przeciwieństwie do zatrudnienia u polskiego pracodawcy, obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek na podatek dochodowy spoczywa na pracowniku – termin upływa każdego 20. dnia następującego po miesiącu, w którym został uzyskany dochód.

Kolejną kwestią są składki na ubezpieczenie płacone do ZUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik podlega ubezpieczeniu wyłącznie w jednym państwie – obowiązywać więc będą regulacje dotyczące kraju, w którym mamy miejsce zamieszkania. W przeciwieństwie do zaliczek na podatek dochodowy, do ZUS-u w Polsce musi zgłosić nas zagraniczny pracodawca, i to on odpowiedzialny będzie za regularne opłacanie składek.

Rozliczenie dochodów z pracy zdalnej za granicą z profesjonalnym biurem rachunkowym

Podsumowując, w przypadku polskich rezydentów podatkowych, wykonujących pracę zdalną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla zagranicznego pracodawcy, nie ma konieczności płacenia podatku w kraju, w którym znajduje się firma. Uzyskane w ten sposób wynagrodzenie podlega wyłącznie opodatkowaniu w polskim urzędzie skarbowym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatku z pracy zdalnej dla zagranicznej firmy, to warto zgłosić się o pomoc do wykwalifikowanych doradców. Wystarczy, że sprawdzisz nasz ranking biur rachunkowych, a przekonasz się, które firmy oferują najlepsze usługi. Wybierz zaufanych doradców i powierz im swoją deklarację, a unikniesz błędów oraz zaoszczędzisz mnóstwo czasu.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM