5/5 - (1)

Wniosek o Freistellung – jak uzyskać to zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

5 marca, 2024

Wniosek o Freistellung, czyli zaświadczenie o zwolnieniu z podatku budowlanego w Niemczech, stanowi kluczowy dokument dla przedsiębiorców i inwestorów działających w niemieckiej branży budowlanej. Zrozumienie procesu jego uzyskania jest istotne nie tylko ze względów formalnych, ale także finansowych. W tym artykule omówimy, jak skutecznie i efektywnie załatwić Freistellung, jakie dokumenty będą potrzebne i na co należy zwrócić uwagę, by proces przebiegł pomyślnie.

Czym jest Freistellung i kto może z niego skorzystać?

W niemieckim systemie podatkowym funkcjonuje procedura znana jako „Freistellung”, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zwolnienie”. Jest to szczególnie ważne w branży budowlanej, gdzie przepisy podatkowe nakładają pewne obowiązki finansowe na wykonawców usług.

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz), usługi budowlane świadczone przez przedsiębiorców podlegają opodatkowaniu. Podatek ten, zwanym Bauabzugsteuer, stanowi 15% wartości usługi, a jego odprowadzenie leży w gestii zleceniobiorcy.

Każda firma, która chce świadczyć usługi budowlane w Niemczech może ubiegać się o zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellung). Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo pochodzi z Polski, czy z innego kraju, kluczową rolę odgrywa miejsce wykonywania prac. Ważnym krokiem jest wypełnienie wniosku o Freistellung i dostarczenie go do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt), a dla tego niezbędny jest niemiecki numer podatkowy (Steuernummer). Aby go zdobyć, trzeba zarejestrować działalność w niemieckim urzędzie skarbowym.

Podatek budowlany Bauabzugsteuer jest stosowany w sytuacjach, gdy wartość usług budowlanych przekracza próg 5000 euro w danym roku kalendarzowym. Aby starać się o zwolnienie z tej opłaty należy złożyć wniosek o Freistellung.

Podatkimeritum

Freistellung krok po kroku – jak załatwić zwolnienie?

Proces uzyskania Freistellung nie jest skomplikowany, ale wymaga dokładności. Pierwszym krokiem jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Następnie należy wypełnić wniosek o Freistellung, pamiętając o podaniu wszystkich wymaganych informacji. Ważne jest, aby każdy element wniosku był starannie i poprawnie wypełniony, aby uniknąć opóźnień czy problemów w procesie weryfikacji.

Wniosek o Freistellung – gdzie trzeba go złożyć?

Wniosek o Freistellung, czyli zaświadczenie o zwolnieniu z podatku budowlanego w Niemczech, należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym (Finanzamt), nie jest on jednak właściwy dla miejsca realizacji danej inwestycji budowlanej. Proces ten różni się nieco w zależności od lokalizacji projektu, ale generalnie kroki są podobne.

Przedsiębiorcy z Polski składaj wniosek w następujących urzędach:

  • Finanzamt Hameln;
  • Finanzamt Oranienburg;
  • Finanzamt Cottbus;
  • Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth.

Do określenia właściwego urzędu skarbowego dla danego przedsiębiorstwa stosuje się specyficzny system klasyfikacji. Kluczem jest pierwsza litera nazwy firmy. Przedsiębiorstwa, których nazwy zaczynają się od liter A do G, powinny kierować swoje formalności do urzędu skarbowego znajdującego się w Hameln. W przypadku firm, których nazwy rozpoczynają się literami od H do L, właściwym miejscem do załatwiania spraw podatkowych jest urząd skarbowy w Oranienburgu. Dla firm z nazwami zaczynającymi się od M do R, odpowiednim urzędem jest placówka w Cottbus, natomiast przedsiębiorstwa, których nazwy zaczynają się na litery od S do Ź, powinny zgłaszać się do urzędu skarbowego w Nördlingen, z oddziałem w Donauwörth.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o Freistellung?

Do złożenia wniosku o Freistellung konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Wymagane dokumenty to między innymi zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności, dokumenty potwierdzające status prawny firmy oraz dokumenty finansowe. Dokładna lista wymaganych dokumentów może się różnić w zależności od konkretnych wymagań urzędu, dlatego zaleca się wcześniejsze uzyskanie tej informacji.

Aby ubiegać się o takie zaświadczenie, niezbędne jest także posiadanie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej, znanego jako Steuernummer. Jest to warunek konieczny dla każdego, kto chce funkcjonować jako podatnik w Niemczech.

Rejestracja firmy w niemieckim urzędzie skarbowym

Osoby lub firmy, które nie mają jeszcze przypisanego numeru podatkowego, muszą zainicjować proces jego uzyskania. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o rejestrację podatkową. Podczas wypełniania wniosku istotne jest wskazanie, że głównym celem jest otrzymanie Steuernummer. To właśnie ten numer umożliwia formalne rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech i stanowi podstawę do wystąpienia o Freistellungsbescheinigung.

Rejestracja podatkowa polskiej firmy w Niemczech i otrzymanie numeru Steuernummer to pierwszy krok dla każdego przedsiębiorcy planującego prowadzenie działalności na terenie tego kraju, w szczególności w branży budowlanej. Jest to podstawa do legalnego prowadzenia działalności – umożliwia korzystanie z różnych udogodnień podatkowych, w tym zwolnienia z podatku budowlanego, co jest istotne w kontekście optymalizacji kosztów i płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Freistellung dla polskiej firmy – jakie są różnice?

Polskie firmy starające się o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech muszą spełnić te same wymogi co niemieckie przedsiębiorstwa. Dodatkowo mogą być zobowiązane do przedstawienia tłumaczeń dokumentów na język niemiecki. Warto również pamiętać o różnicach w przepisach podatkowych między Polską a Niemcami, co może mieć wpływ na proces aplikacyjny.

Aby polska firma mogła wystąpić o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, konieczne jest zgromadzenie i przygotowanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą jej status prawny i działalność. Do takich dokumentów zalicza się:

  • najnowszy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, który jest aktualnym potwierdzeniem zarejestrowania firmy,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej, świadczące o statusie podatnika,
  • dokumentacja określająca profil działalności przedsiębiorstwa, w tym szczegóły dotyczące zakresu usług czy produktów oferowanych przez firmę.

Czy muszę mieć Freistellung i jakie są korzyści?

Zwolnienie z podatku budowlanego jest szczególnie istotne dla firm wykonujących większe projekty budowlane. Posiadanie Freistellung umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania, co jest znaczącą zaletą finansową. Ponadto dysponowanie takim zaświadczeniem często jest wymagane przez niemieckich kontrahentów.

Ile czasu trzeba czekać na Freistellung?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie Freistellung może się różnić w zależności od konkretnego urzędu oraz kompletności i poprawności złożonych dokumentów. Średni czas oczekiwania to zazwyczaj kilka tygodni, ale w niektórych przypadkach może się wydłużyć.

Podsumowując, wniosek o Freistellung jest istotnym elementem prowadzenia działalności budowlanej w Niemczech. Jego uzyskanie może znacznie ułatwić i przyspieszyć realizację projektów budowlanych, a także przynieść wymierne korzyści finansowe. Należy zachować ten dokument i przedstawiać go podczas wszelkich transakcji budowlanych w Niemczech, które kwalifikują się do zwolnienia.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM