4.8/5 - (6)

Jak wypełnić zaświadczenie UE/EOG?

21 sierpnia, 2023

Odpowiednio wypełnione zaświadczenie UE/EOG (EU/EWR) jest oficjalnym potwierdzeniem zarobków osiągniętych w Polsce. Bez danych z tego dokumentu niemożliwe jest prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej za granicą w takich krajach jak między innymi Niemcy. Jest więc to niezwykle ważny dokument, który możemy jednak uzyskać w prosty sposób – w dzisiejszym wpisie przedstawiamy jak wypełnić zaświadczenie UE/EOG.

Jak wygląda zaświadczenie UE/EOG?

Zaświadczenie UE/EOG składa się najczęściej z 4 stron:

  • Strona nr 1 – w języku niemieckim przeznaczona do wykazania informacji w Finazamt,
  • Strona nr 2 – w języku niemieckim dla adnotacji urzędowych Finanzamt,
  • Strona nr 3 – w języku polskim potwierdzająca uzyskany dochód – tę kopię zatrzymuje polski urząd skarbowy,
  • Strona nr 4 – kopia powyższej strony po polsku przeznaczona dla podatnika.

Niektóre urzędy skarbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dołączają do druku informację na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych – załącznik ten pełni jedynie rolę informacyjną i nie spełnia później żadnej dodatkowej funkcji, nie ma więc konieczności wysyłać go dalej do Finanzamt.

Należy też pamiętać, że na druku musi znaleźć się pełna nazwa urzędu potwierdzona pieczątką, data wydania dokumentu oraz podpis podatnika i w niektórych przypadkach jego małżonka. Jeżeli otrzymamy dokument, wszystkie te informacje powinny być zawarte, jednak warto to skontrolować przy odbiorze, ponieważ brak, chociażby jednego elementu, może znacznie skomplikować załatwianie wszystkich formalności z niemieckim urzędem skarbowym. Im szybciej zgłosimy błąd, tym szybciej zostanie nam wydany poprawnie uzupełniony druk.

Podatkimeritum

Zaświadczenie EU/EWR wzór – jak wypełnić?

Zaświadczenie EU/EWR jest uzupełniane przez polski Urząd Skarbowy – otrzymamy gotowy dokument, na którym znajdziemy wszelkie informacje o naszych dochodach. Taki druk możemy dostarczyć do niemieckiej skarbówki wraz z deklaracją podatkową. Potwierdzenie będzie niezbędne w przypadku większości rozliczeń podatkowych w tym kraju.

Samodzielnie uzupełnić będziemy musieli nasze dane osobowe, które znajdują się w wierszach od 2 do 8. Pozostałe sekcje, takie jak wynagrodzenie brutto, koszty uzyskania przychodu, pozostałe dochody oraz rodzaj dochodów, zawarte w wierszach od 11 do 17, zostawiamy puste, aby urzędnik mógł je wypełnić.

Pracownik urzędu skarbowego powinien także wpisać nazwę urzędu oraz nałożyć pieczęć w wierszu 23 – formularz powinien być opieczętowany, ponieważ potwierdza to jego ważność. W wierszu 29 urzędnik stawia podpis oraz wpisuje datę wypełnienia formularza. Aby zaświadczenie UE/EOG było ważne, niezbędny jest podpis podatnika lub w niektórych przypadkach także współmałżonka – przeznaczone do tego miejsce to wiersz 19.

Dodatkowo warto upewnić się, czy w prawym górnym rogu formularza podany jest poprawny rok, na który zaświadczenie ma być wystawione. Ten sam rok powinien być także wpisany w odpowiednich polach w wierszach 25 i 26.

Zaświadczenie EU/EWR – jak wypełnić wniosek?

Wiemy już, że zostanie wydany nam gotowy dokument UE/EOG zawierający wszelkie potrzebne dane. Zanim to nastąpi, musimy jednak złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Jak go wypełnić? Należy podać swoje dane osobowe takie jak miejsce zamieszkania, identyfikator podatkowy (PESEL, NIP) oraz datę.

Należy pamiętać, aby podać rok, którego dotyczyć ma zaświadczenie o dochodach oraz cel jego wydania.

Wniosek można dostarczyć w formie elektronicznej – jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym lub za na platformie e-PUAP. Jeżeli zdecydujemy się na tradycyjny papierowy druk, musimy osobiście dostarczyć go do placówki urzędu, lub przesłać pocztą.

Zaświadczenie UE/EOG wzór – jak wypełnić poprawnie?

Dokładne wypełnienie zaświadczenia UE/EOG to proces, który może wydawać się zawiły, ale z należytą starannością i uwagą na szczegóły, nie powinien stanowić problemu. Kluczem jest dokładne czytanie i zrozumienie instrukcji oraz zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów przed przystąpieniem do wypełniania formularza. Gdy mamy wszystko, co potrzebne, proces wypełniania zaświadczenia staje się o wiele prostszy i bardziej zrozumiały.

Więcej informacji o tym dokumencie znajdziesz we wpisie – Czym jest zaświadczenie UE EOG i w jakich krajach obowiązuje?

Jeżeli nie masz do końca przekonania, że samodzielnie uda Ci się wypełnić to zaświadczenie, to możesz zgłosić się po pomoc do doradcy podatkowego. Na naszej stronie znajdziesz ranking najlepszych biur rachunkowych w Polsce oferujących wsparcie podczas procesu rozliczenia podatku z Niemiec. Wybraliśmy najlepsze firmy – załatwisz wszystko szybko, sprawnie i w dobrej cenie.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM