5/5 - (1)

Zwolnienie chorobowe w Holandii – jak zgłosić nieobecność w pracy?

29 grudnia, 2023

Czy zastanawiałeś się, jak w Holandii wygląda kwestia zwolnienia chorobowego? W tym artykule wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim, płatnym chorobowym, oraz ile wynosi chorobowe w Holandii. Przybliżymy Ci procedury i zasady, dzięki czemu będziesz przygotowany na każdą sytuację.

Zwolnienie chorobowe w Holandii – jak zgłosić L4 pracodawcy?

Zgłaszanie zwolnienia chorobowego w Holandii jest procesem, który wymaga od pracownika odpowiedzialności i znajomości procedur. Na początek, ważne jest, aby jak najszybciej powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności. W większości przypadków można to zrobić telefonicznie lub mailowo a informacja o chorobie powinna zostać przekazana przed rozpoczęciem pracy.

W pewnych przedsiębiorstwach proces zgłaszania nieobecności z powodu choroby jest realizowany za pośrednictwem dedykowanych systemów komunikacyjnych, które łączą chorego pracownika z zespołem działu kadr. Ważne jest, aby podczas zgłaszania swojej nieobecności, pracownik dostarczył aktualne dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania i numer telefonu, co jest istotne w razie konieczności przeprowadzenia kontroli.

W systemie holenderskim nie występuje tradycyjna forma zwolnienia lekarskiego, wydawana przez lekarza znana w Polsce jako „L4” – pracownik nie dostarcza pracodawcy standardowego dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy. W sytuacji dłuższej niebecności w pracy, pracodawca może zażądać zaświadczenia od lekarza lub skierować pracownika na konsultację do lekarza współpracującego z firmą.

Zwolnienie lekarskie w Holandii – jakie są prawa pracownika?

W Holandii pracownik na zwolnieniu lekarskim ma określone prawa, które chronią jego interesy. Przede wszystkim, istotne jest, że pracodawca nie może zwolnić Cię z pracy podczas choroby, chyba że istnieją inne powody niezwiązane ze stanem zdrowia. Dodatkowo masz prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czas choroby, choć jego wysokość może się różnić w zależności od umowy i stażu pracy.

Warto też wiedzieć, że holenderskie prawo pracy wymaga od pracodawców aktywnego wspierania pracowników w powrocie do zdrowia i pracy. Oznacza to, że pracodawca może zaproponować np. zmodyfikowane obowiązki lub elastyczne godziny pracy, aby ułatwić Ci powrót do pełnej sprawności.

Podatkimeritum

Płatne chorobowe w Holandii – ile wynosi i jak jest naliczane?

W Holandii, wysokość świadczeń chorobowych jest zazwyczaj uzależniona od Twojego regularnego wynagrodzenia. Standardowo, pracownik otrzymuje około 70% swojej zwykłej pensji w czasie zwolnienia chorobowego. Warto jednak sprawdzić, czy Twoja umowa o pracę nie przewiduje lepszych warunków. W niektórych przypadkach, na mocy umów zbiorowych (CAO), wysokość tego zasiłku może być wyższa – nawet 100% wynagrodzenia na początku, z późniejszym spadkiem do 70%.

Ważne jest również, że maksymalny okres, przez który możesz otrzymywać wynagrodzenie chorobowe, wynosi zwykle dwa lata. Po tym czasie, jeśli nadal jesteś niezdolny do pracy, możesz być uprawniony do innych świadczeń socjalnych.

To prawo dotyczy również osób pracujących na umowach tymczasowych lub na zasadzie pracy na wezwanie. Ochronę ich praw zapewniają postanowienia umowy o pracę oraz warunki układu zbiorowego pracy.

Zwolnienie lekarskie w Holandii – obowiązki pracownika

Pracując w Holandii, nie masz obowiązku wizyty u lekarza w przypadku złego samopoczucia. Wystarczy, że poinformujesz o swojej nieobecności pracodawcę, koordynatora, lub odpowiedzialną osobę w agencji pracy. Nie jest to równoznaczne z brakiem możliwości sprawdzenia Twojego stanu zdrowia przez pracodawcę. Nie ma jednak obowiązku informowania pracodawcy o rodzaju choroby czy objawach. Pracodawca może zapytać o przewidywany czas nieobecności oraz o posiadane dodatkowe ubezpieczenie. Konieczne jest również przekazanie danych kontaktowych na czas choroby i poinformowanie, czy nieobecność ma związek z pracą lub wypadkiem.

W celu weryfikacji zgłoszenia chorobowego pracodawca może skierować Cię na konsultację u lekarza zakładowego. Lekarz ten oceni Twoją zdolność do pracy i może zaproponować odpowiednie leczenie, lecz nie wydaje zwolnienia lekarskiego. Lekarz ma obowiązek zachowania poufności informacji o Twojej chorobie i nie może dzielić się nimi z pracodawcą, współpracownikami lub działem HR.

Pracodawca ma także prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu Twojego zamieszkania. Kontrolę wykonuje wyznaczona instytucja i odbywa się ona bez zapowiedzi. Dlatego, będąc na zwolnieniu, upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Chorobowe w Holandii podczas pobytu w Polsce

Gdy pracownik zatrudniony w Holandii pracodawcy zachoruje w trakcie pobytu w Polsce, musi odwiedzić lekarza. W takim wypadku procedura przypomina tę znaną z naszego kraju – po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego konieczne jest jego dostarczenie do odpowiedniego ubezpieczyciela zdrowotnego w Holandii. Alternatywnie, istnieje możliwość przekazania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce, który powinien nawiązać współpracę z holenderskim UWV w celu załatwienia wymaganych formalności.

Natomiast w sytuacji, gdy pracownik zachoruje będąc w Holandii i pragnie wrócić do Polski na okres rekonwalescencji, powinien uzyskać zgodę na taki wyjazd od UWV.

Podsumowując, w Holandii proces zgłaszania zwolnienia chorobowego i otrzymywania wynagrodzenia chorobowego jest jasno określony i chroni prawa pracownika. Różni się jednak trochę od tego co znamy z Polski – nie ma tutaj konieczności dostarczenia żadnego zaświadczenia od lekarza. Ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki, co pozwoli na bezstresowe przejście przez okres choroby i skuteczny powrót do pracy. Świadomość, że choroba nie zabierze nam środków do życia, i podczas nieobecności w pracy nadal będziemy otrzymywać wynagrodzenie przekłada się na komfort psychiczny. Nie warto jednak wykorzystywać obowiązujących w Holandii przepisów, ponieważ pracodawca ma narzędzia do skontrolowania, czy rzeczywiście nie nadajemy się do wykonywania naszych obowiązków.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM