5/5 - (2)

Ulga na powrót – ile wynosi i kto może się o nią starać?

13 marca, 2023

Polski Ład to szeroko komentowana ustawa uchwalona przez Polski rząd, mająca być w założeniu planem odbudowy polskiej gospodarki po pandemii. Wprowadziła ona wiele zmian zwłaszcza w podatkach, aby zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Jedną z nich jest ulga na powrót – zachęta dla Polaków wracających z zagranicy. W dzisiejszym wpisie przedstawimy, ile ona wynosi, oraz kto może z niej skorzystać.

Co to jest ulga na powrót?

Ulga na powrót przeznaczona jest dla podatników, którzy przynajmniej 3 lata przebywali i pracowali za granicą, a od 2022 roku przenieśli się z powrotem do Polski. Pozwala odliczyć ona przychody do wysokości 85 528 zł i zmniejszyć należny do zapłaty podatek dochodowy lub całkowicie go wyeliminować. Każdy, kto spełni odpowiednie warunki, będzie mógł skorzystać z ulgi na powrót z zagranicy przez cztery lata. Weszła w życie 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu.

Została wprowadzona, aby zachęcić osoby mieszkające i pracujące obecnie za granicą do przeprowadzki do Polski. Ma na celu uatrakcyjnić zatrudnienie na terenie naszego kraju i wyrównać w pewnym stopniu różnice zarobków, jakie występują w przypadku zachodnich państw. Może być to dodatkowy bodziec dla Polaków rozważających powrót po wielu latach i pomoc w ponownym ustatkowaniu się.

Ulga dla powracających z zagranicy – kto może skorzystać?

Z ulgi na powrót skorzystają osoby, które po 31 grudnia 2021 roku zdecydowały się na powrót do naszego kraju i podjęcie tu zatrudnienia. Zwolnienie dotyczy podatników, którzy poprzez zmianę miejsca zamieszkania będą podlegać pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce – czyli w naszym kraju rozliczać będą podatki od wszystkich przychodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania.

Dodatkowo podatnik nie mieszkał w Polsce przez co najmniej trzy lata kalendarzowe przed powrotem. Miejsce i okres prezbywania za granica będzie trzeba udokumentować, do czego może posłużyć certyfikat rezydencji podatkowej, umowa o pracę czy umowa najmu mieszkania za granicą.

Dla przykładu – pan Jan wyjechał do Niemiec w 2016 roku i podjął tam pracę, zostając jednocześnie rezydentem podatkowym w tym kraju. Po upływie 7 lat zdecydował się na powrót i przeprowadził się z powrotem do Polski w Lutym 2022. Podjął pracę i mieszkał w naszym kraju do końca roku – w takim wypadku może skorzystać z ulgi na powrót za rok 2023. Jeżeli taka sytuacja życiowa pana Jana się utrzyma, będzie on uprawniony do stosowania ulgi przez 3 kolejne lata.

Ulga dotyczy dochodów pochodzących z konkretnych źródeł i nie każde zyski kwalifikują się do odliczenia (o tym dokładniej w dalszej części artykułu). Dodatkowo będzie obowiązywać tylko raz – w przypadku kolejnej przeprowadzki za granicę, po powrocie nie będzie możliwości skorzystania z odliczenia.

Podatkimeritum

Ulga na powrót z emigracji – kogo uznaje się za polskiego rezydenta podatkowego?

Jako że jest to decydujące kryterium, warto dokładnie przyjrzeć się definicji rezydenta podatkowego według polskiego urzędu skarbowego. Z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT dowiadujemy się, że pod uwagę brane są dwa główne kryteria.

Osoba fizyczna będzie miała w danym roku miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli:

  • posiada w Polsce centrum interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych) lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 6 miesięcy.

Ulga podatkowa dla cudzoziemców

Warto podkreślić, że ulga na powrót dostępna jest nie tylko dla osób posiadających polskie obywatelstwo. Skorzystać z niej mogą także cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, obywatelstwo innych krajów Unii Europejskiej oraz państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ulga w PIT na powrót z emigracji – ile wynosi?

Ulga na powrót to kwota wolna od podatku wynosząca aż 85 528 złotych. Biorąc pod uwagę, że skorzystać możemy z niej przez cztery kolejne lata, to łączna wartość odliczenia może wynieść nawet 342 112 zł – oznacza to, że osoba po powrocie do kraju nie zapłaci podatku dochodowego od takich dochodów.

Ulga na powrót – jakie obejmuje dochody?

Jak już pisaliśmy wyżej, podatnicy mają prawo do nieopodatkowanej kwoty 85.528 zł, nie wszystkie uzyskane dochody kwalifikują się jednak do zwolnienia. Ulga ma zastosowanie wyłącznie do tych uzyskiwanych z tytułu:

  1. pracy na etacie – umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza,
  2. umów na zlecenie,
  3. pozarolniczej działalności gospodarczej – w przypadku dochodów opodatkowanych liniowo, na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na powrót a ZUS

W planach rządzących są kolejne przywileje dla osób powracających z zagranicy, a ulga wprowadzona w ramach nowego ładu ma zostać dodatkowo rozszerzona. Ma to być zwolnienie podatników spełniających kryteria z płacenia składek ZUS. Takie rozwiązanie było rozważane jeszcze przed uchwaleniem pierwotnej umowy i do tej pory nie zostało oficjalnie zaniechane. Nie ma jednak pewności, czy w najbliższej przyszłości doczekamy się wprowadzenia ulgi na powrót ZUS.

Ulga na powrót 2021

Z ulgi na powrót z zagranicy skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy przenieśli się z innego kraju do Polski po 31 grudnia 2021 roku. Dotyczy więc tylko dochodów uzyskanych po tym terminie, także nie ma możliwości odliczenia za rok 2021.

Ulga dla osób powracających z zagranicy – jak skorzystać?

Z ulgi podatkowej dla osób powracających z zagranicy możemy skorzystać podczas rozliczania deklaracji PIT. Trzeba odliczyć wysokość ulgi od kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

Możemy z niej skorzystać także w trakcie trwania roku podatkowego jako odliczenie od comiesięcznych zaliczek na PIT – w tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie do płatnika. Będzie ono potwierdzeniem spełnianiu warunków do ulgi na powrót. Powinno zawierać rok rozpoczęcia prawa do ulgi oraz rok zakończenia stosowania zwolnienia z PIT. Nie ma jednego ustalonego wzoru takiej deklaracji, jednak trzeba uwzględnić klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Jeżeli nie jesteś przekonany, czy przysługuje Ci ulga na powrót, powinieneś skontaktować się z doradcą podatkowym. Przeanalizuje on dokładnie Twoją indywidualną sytuację i pomoże w rocznym rozliczeniu podatkowym. Chcesz wiedzieć, kto oferuje najlepsze usługi? Sprawdź nasz ranking biur rachunkowych w Polsce – zapraszamy.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM