Terminy rozliczenia podatku w Niemczech – do kiedy trzeba się rozliczyć?

Terminy rozliczenia podatku w Niemczech – do kiedy trzeba się rozliczyć?

System podatkowy u naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje podobnie do naszego. Po roku finansowym należy złożyć zeznanie w celu uregulowania wszystkich formalności podatkowych z urzędem skarbowym. Mimo że zasady rozliczania są jasno sprecyzowane często pojawia się pytanie do kiedy trzeba rozliczyć podatek w Niemczech. Jeśli chcesz wiedzieć, do kiedy należy złożyć rozliczenie podatku z Niemiec, kto jest do tego zobligowany i ile trzeba czekać na zwrot, wystarczy, że przeczytasz ten artykuł.

Termin rozliczenia podatku w Niemczech – kto musi się rozliczyć ?

Pracując w Niemczech, ważne jest, aby orientować się w aktualnych przepisach i mieć świadomość czy rozliczenie podatku w naszym przypadku jest obowiązkowe. Nie każda osoba, która uzyskała dochód w Niemczech, musi złożyć zeznanie podatkowe. Przepisy administracyjne w kraju Niemczech są bardzo precyzyjne i w jasny sposób definiują osoby, które muszą rozliczyć się z fiskusem. Odpowiednie dokumenty złożyć musisz kiedy:

 • jesteś podatnikiem z przyznaną trzecią lub szóstką klasą podatkową,
 • pobierasz niemiecką emeryturę lub rentę w kwocie wyższej niż 1500 euro,
 • posiadasz nadany niemiecki numer identyfikacji podatkowej,
 • prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Niemiec,
 • otrzymujesz dochód nieopodatkowany przekraczający 410 euro miesięcznie.

Trzeba być też przygotowanym na wezwanie do rozliczenia bezpośrednio z urzędu, mimo że nie kwalifikujemy się do żadnej z tych grup. Skarbówka w Niemczech ma prawo wysłać takie pismo, wyznaczając indywidualny termin, do którego musimy złożyć zeznanie. Nie możemy wtedy zlekceważyć takiego pisma, bo grążą nam kary finansowe.

Wymagane dokumenty – do kiedy trzeba się rozliczyć w Niemczech?

Jeżeli już wiemy, że musimy rozliczyć się z podatku należy zebrać niezbędne do tego dokumenty. Najważniejszy jest dokument z rocznym zestawieniem dochodu, czyli Lohnsteuerkarte. Zawarta jest w nim cała rozpiska naszych zarobków i opłat uiszczonych na rzecz podatków. Poza wykazem dochodów potrzebować możesz:

 • kopię dowodu osobistego,
 • dokument EU/EWR wystawiony przez polski Urząd Skarbowy,
 • druk z podaniem konta do przelewu,
 • decyzję o nadaniu numeru podatkowego w Niemczech,
 • bilety za przejazd w razie starania się o ulgę,
 • wykazów innych dochodów spoza Niemiec,
 • decyzji o wypłacie podatku z poprzednich lat podatkowych

Rozliczanie podatku w Niemczech – do kiedy?

Jeżeli mamy odpowiednią wiedzę i przygotowane wszystkie dokumenty musimy je dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie nie późniejszym niż 31 lipca danego roku. Jeżeli nie dotrzymamy terminu, dostaniemy pismo upominające z wyznaczonym kolejnym terminem i informujące nas o konsekwencjach związanych z niedopełnieniem obowiązku rozliczenia z podatku. Urząd skarbowy nie ma sztywno ustalonych terminów, w których musi przelać należny nam zwrot podatku. Nieoficjalne informacje sugerują, że rozpatrywanie zeznań podatkowych urząd rozpoczyna w Marcu. Warto więc jak najszybciej uporać się z rozliczeniem, ponieważ daje to większą szansę na szybkie uzyskanie zwrotu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *