5/5 - (1)

Świadczenia niepieniężne w Niemczech – jak wygląda ich opodatkowanie?

5 marca, 2024

Ten wpis jest niezbędnym źródłem informacji dla pracowników i pracodawców, którzy chcą zrozumieć swoje obowiązki podatkowe związane ze świadczeniami niepieniężnymi. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak uniknąć pułapek podatkowych i optymalizować swoje świadczenia pracownicze w zgodzie z niemieckim prawem podatkowym.

Czym są świadczenia niepieniężne w Niemczech?

Świadczenia rzeczowe to formy wynagrodzenia pracowników przez pracodawcę, które nie mają formy gotówkowej, ale są warte pieniędzy i są przyznawane w ramach stosunku pracy. W odróżnieniu od wynagrodzenia w gotówce, tę formę płacy nazywa się również korzyścią pieniężną lub płacą rzeczową. Obejmuje to przede wszystkim otrzymywanie bezpłatnej odzieży, mieszkania, wyżywienia i zakwaterowania, czy też korzystanie z samochodów służbowych.

Jako przykłady tego typu świadczeń możemy uznać między innymi:

 • bony na benzynę,
 • bony obiadowe,
 • bilety na dojazd do pracy,
 • mieszkanie służbowe,
 • czy bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

W kwestii opodatkowania korzyści pieniężnych obowiązują ogólne zasady, podobnie jak przy potrącaniu i odprowadzaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia gotówkowego. Specyfika świadczeń rzeczowych polega na odpowiednim ustaleniu wartości tych świadczeń, która musi być podstawą do obliczenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatkimeritum

Ile mogą wynosić nieopodatkowane niemieckie świadczenia niepieniężne dla pracowników?

Od 2022 roku każdy pracownik ma prawo do otrzymywania bonów i kart pieniężnych o wartości 50 euro miesięcznie, które są zwolnione z podatków i składek; wcześniej limit wynosił 44 euro.

Aby bon został uznany za płacę rzeczową w ramach wolnej granicy, pracodawca musi go od 2020 roku przyznawać dodatkowo do należnego wynagrodzenia. Tylko wtedy jest zwolniony z podatku i składek, a nie w przypadku zamiany wynagrodzenia.

Karty podarunkowe dla pracowników

Pismo z Ministerstwa Finansów Federalnych, datowane na 13 kwietnia 2021 roku, zawiera wytyczne dotyczące rozróżniania między świadczeniami pieniężnymi a rzeczowymi. Zgodnie z tym pismem, od 2022 roku karty podarunkowe muszą spełniać nowe kryteria określone w paragrafie 2 ustęp 1 numer 10 ustawy o nadzorze usług płatniczych (ZAG). Przykładowo, od tego roku bony umożliwiające zakup dowolnych produktów w sklepie internetowym Amazon, nie są już dopuszczalne. Ponadto, karty z doładowanym saldem, które pozwalają na zakupy produktów od różnych dostawców online, muszą być ograniczone do konkretnej kategorii towarów, takiej jak odzież, począwszy od 2022 roku.

Od 2022 roku zatem dozwolone są trzy różne rodzaje kart podarunkowych na świadczenia rzeczowe:

 • ograniczona sieć – karty podarunkowe sklepów, sieci handlowych lub regionalne karty miejskie,
 • ograniczony wybór towarów – karta podarunkowa tylko na jedną kategorię produktów, takich jak paliwo lub moda,
 • karty podarunkowe na określony cel podatkowy lub społeczny – na przykład bony na posiłki i karty na działania zdrowotne w miejscu pracy.

Przykładowe wartości wynagrodzenia bezgotówkowego w 2024 roku

Wynagrodzenie w formie niegotówkowej jest często powiązane z bonami żywieniowymi i dodatkami do posiłków. W roku 2022 wartość takiego wynagrodzenia niepieniężnego z tytułu posiłków po zniżkowej stawce wynosi 313 euro miesięcznie.

Jeżeli zakład nie posiada stołówki istnieje inna możliwość dofinansowania żywności. Pracodawca może wręczyć swoim pracownikom czeki restauracyjne lub bony żywnościowe. Można je wymienić we współpracujących restauracjach lub sklepach spożywczych – w 2024 r. mogą one wynosić 7,23 euro na dzień.

Jeśli chodzi o świadczenia niepieniężne, obejmują one również kwestie związane z zakwaterowaniem lub wynajmem. W 2022 roku miesięczna wartość świadczenia niepieniężnego za bezpłatne zakwaterowanie w Niemczech wynosi 241 euro. Otrzymywanie takich świadczeń wiąże się jednak z konsekwencjami podatkowymi. Skorzystanie zarówno z posiłków służbowych, jak i zakwaterowania oznacza dla pracownika, że jego miesięczny dochód wzrasta o łączną kwotę 583 euro (313 euro za zakwaterowanie plus 270 euro za posiłki). Od tej zwiększonej sumy należy odprowadzać odpowiednie podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Prezenty dla pracowników w Niemczech

Jeśli szef lub szefowa daje prezent z osobistego powodu, obowiązują inne zasady podatkowe. W przypadku drobnych upominków, takich jak kwiaty, płyty CD, wino czy książki, obowiązuje limit zwolnienia do 60 euro brutto (włącznie z VAT). Jednakże, w przeciwieństwie do świadczeń rzeczowych, wymagany jest osobisty powód podarunku. Przykłady takich okazji to:

 • urodziny,
 • ślub,
 • narodziny dziecka,
 • promocja,
 • awans,
 • czy jubileusz pracownika.

Limit 60 euro dla drobnych upominków obowiązuje związany z konkretną okazją i może być w pełni wykorzystany obok miesięcznego limitu 50 euro na świadczenia rzeczowe. Możliwe są też wielokrotne prezenty dla pracowników w ciągu miesiąca, na przykład z okazji urodzin i narodzin dziecka. Nie ma znaczenia, czy dostaniesz konkretny towar, jak książki czy wino, czy bony towarowe z określoną kwotą pieniężną. Tylko gotówka nie jest dopuszczalna – musiałaby być opodatkowana jak zwykły dochód.

Upominki do 60 euro pozostają zwolnione z podatku i składek ubezpieczeniowych. Jeśli szef będzie bardziej hojny, może opodatkować tę korzyść pieniężną w sposób ryczałtowy na poziomie 30 procent plus dodatkowy podatek solidarnościowy i kościelny.

Świadczenia niepieniężne a prawo pracy w Niemczech

Zgodnie z definicją prawną, świadczenie rzeczowe to każda forma wynagrodzenia, którą pracodawca oferuje jako rekompensatę za pracę, ale nie w postaci pieniędzy. Muszą być one ze sobą bezpośrednio powiązane. Obejmuje to nie tylko towary, ale także zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania. Również udostępnienie samochodu służbowego do użytku prywatnego jest uznawane za świadczenie rzeczowe.

Świadczenia rzeczowe są dodatkową, dobrowolną formą wynagrodzenia lub częścią ustalonego wynagrodzenia. Jednakże uzgodnione jako część wynagrodzenia mogą być tylko wtedy, gdy jest to zgodne z interesem pracownika lub specyfiką pracy.

Jeśli pracodawca oferuje świadczenia rzeczowe dodatkowo do ustalonego wynagrodzenia w pieniądzu (zwiększając wynagrodzenie), nie podlegają one ograniczeniom określonym w § 107 Ustawy o Handlu (GewO). Jeśli pracodawca udziela części wynagrodzenia w formie świadczeń rzeczowych, takich jak rabaty na towary, musi to być uzgodnione między stronami umowy o pracę i leżeć w interesie pracownika.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM