3.6/5 - (9)

Spadek i darowizna z zagranicy a podatek w Polsce – czy zapłacimy podwójnie?

19 kwietnia, 2023

W wielu wypadkach otrzymanie spadku wiąże się z koniecznością zapłaty podatku – zależy on od poziomu pokrewieństwa i jego wartości. Regulowane jest to przez ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – to tam zawarte zostały stawki podatku i obowiązujące przepisy. Co w przypadku, jeżeli pieniądze lub nieruchomości pochodzą z zagranicy? Czy wystąpi konieczność zapłaty podwójnego podatku? O tym w dzisiejszym wpisie.

Opodatkowanie spadku z zagranicy – jak wygląda?

Większość kwestii dotyczących opodatkowania zagranicznych dochodów regulują umowy międzynarodowe zawarte między danymi krajami. To one determinują sposób rozliczenia i pozwalają w większości wypadków zapobiec konieczności płacenia danin dwukrotnie.

Standardowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie dotyczą jednak podatków spadkowych, dlatego kwestia ta pozostaje do końca nierozwiązana. Specjalne ustalenia w tej sprawie Polska posiada bowiem wyłącznie z Austrią, Węgrami i Czechami. W przypadku innych krajów kwestie te nie są regulowane przez żadną ustawę ani umowę.

Tak więc w przypadku, gdy z danym krajem regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn powielają się – konieczna będzie zapłata podatku w obu państwach, jeżeli przedmiot spadku lub darowizny będzie znajdował się poza Polską, a nabywcą będzie obywatel polski lub osoba mająca stałe miejsce pobytu w Polsce. Nie ma tu zastosowania zasada znana z podatków dochodowych, gdzie mamy prawo pomniejszyć polski podatek o kwotę zapłaconą za granicą. Wszystko zależy więc od kraju z jakiego pochodzi spadek – musimy liczyć się z koniecznością dostosowania się do zasad panujących w konkretnym państwie.

Spadek z zagranicy – podatek w Polsce

Polski ustawodawca przewiduje opodatkowanie w Polsce spadków lub darowizn pochodzących z zagranicy. W takim wypadku obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w przypadku pieniędzy lub majątku pochodzącego z naszego kraju.

Podatek od spadków i darowizn zależny jest od pokrewieństwa, jakie łączy darczyńcę i obdarowanego. Mamy tu podział na trzy grupy:

  • I grupa podatkowa – małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie,
  • II grupa podatkowa – bratankowie, siostrzeńcy, ich dzieci i wnuki, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. bratowa) i rodzeństwo małżonków (np. siostra męża), małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
  • III grupa podatkowa – wszystkie pozostałe osoby niewymienione w poprzednich grupach.

W przypadku spadków i darowizn przewidziane są kwoty wolne od opodatkowania, czyli maksymalne sumy, od których nie będzie pobierany podatek. Obecnie wynoszą one:

  • dla osób należących do I grupy podatkowej – 10434 zł,
  • dla osób należących do II grupy podatkowej – 7878 zł,
  • dla osób należących do III grupy podatkowej – 5308 zł.

W przypadku nabycia majątku w drodze spadku lub zapisów o czystej wartości nieprzekraczającej powyżej podanych wartości nie zapłacimy podatku – jeżeli będzie to wyższa suma, podatek naliczony będzie wyłącznie od nadwyżki.

Co ważne, są to limity pięcioletnie, dlatego w przypadku otrzymania więcej niż jednego spadku w takim okresie, należy wziąć pod uwagę obie korzyści podczas ustalania kwoty wolnej od opodatkowania.

Podatkimeritum

Opodatkowanie spadku z zagranicy – ile wynosi?

Podatek od spadku z zagranicy zależny jest od jego wysokości oraz przynależności do wyżej opisanych grup. Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej będzie to stawka od 3% do 7%, dla osób zakwalifikowanych do II grupy podatkowej od 7% do 12%, natomiast dla III grupy podatkowej od 12% do 20%.

Podatek od spadków i darowizn – zwolnienie dla członków rodziny

Polskie przepisy przewidują zwolnienie z opodatkowania spadków dla członków najbliższej rodziny, niezależnie od jego wysokości. Z takiego prawa skorzystać mogą małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierbowie oraz rodzeństwo. W tym celu należy zgłosić otrzymanie spadek lub darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jego nabycia. Służy do tego specjalny formularz SD-Z2 – w ten sposób unikniemy podatku od przekazanych własności rzeczy lub praw majątkowych.

Formularz SD-Z2 można złożyć przez internet w usłudze e-Deklaracje, korzystając z cyfrowej tożsamości lub podpisu elektronicznego, lub tradycyjnie w formie papierowej pocztą, lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym.

W przeważającej większości przypadków należy liczyć się z wystąpieniem podwójnego opodatkowania, jeżeli chodzi o spadek lub darowiznę z zagranicy. Obce państwo może powołać się na położenie nieruchomości lub miejsca wykonywania praw majątkowych, natomiast polska skarbówka będzie brała pod uwagę powiązania z naszym krajem odbiorcy darowizny lub spadku. Jeżeli masz wątpliwości jak rozwiązać daną sytuację, warto zgłosić się po profesjonalną pomoc – w tym celu sprawdź nasz ranking najlepszych biur podatkowych w Polsce.

Zobacz podobne

Zobacz również bazę wiedzy

WOEM