5/5 - (1)

Wohnsitz in Deutschland

Co to jest Wohnsitz in Deutschland?

Steuerliche Wohnsitz in Deutschland oznacza rezydencję podatkową w Niemczech. Niemieckimi rezydentami stają się osoby, które legalnie pracują na terenie tego kraju dłużej niż 183 w ciągu roku. Tacy podatnicy podlegają pod tzw. nieograniczone rozliczenie podatkowe, w którym przewidziane są różnego rodzaju ulgi, dzięki którym możliwe jest uzyskanie wyższego zwrotu podatku z Niemiec.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM