5/5 - (1)

Werkloosheidsuitkering

Co to jest Werkloosheidsuitkering?

Werkloosheidsuitkering jest zasiłkiem dla osób bezrobotnych w Belgii. O jego przyznanie mogą starać się osoby, które straciły pracę nie ze swojej winy, a mianowicie wszyscy ci:

  • którzy zostali zwolnieni przez belgijskiego pracodawcę,
  • których umowa wygasła (była na czas określony),
  • dla których pracodawcy nie zaproponowali żadnego innego stanowiska w firmie.

Idąc analogicznie: zasiłek dla bezrobotnych w Belgii nie przysługuje osobom, które zrezygnowały z pracy dobrowolnie (zwolniły się), a także ci, których umowa wygasła ze względu na porozumienie stron o jej rozwiązaniu.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM