5/5 - (1)

Verzamelinkomen

Co to jest Verzamelinkomen?

Verzamelinkomen to określenie, które odnosi się do osiąganego w ciągu roku podatkowego dochodu. Informacje o nim znajdziemy na decyzji podatkowej (Aanslag) – jest ona z kolei wystawiana i przesyłana podatnikom przez holenderski urząd skarbowy, czyli Belastingdienst. Informacja o verzamelinkomen stanowi podstawę do wyliczenia zobowiązania podatkowego w Holandii. Jest to suma rocznego dochodu – do takowego zaliczają się dochody z pracy lub pobieranych świadczeń, dochody z akcji i dywidend czy z oszczędności i inwestycji.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM