5/5 - (1)

Verletztengeld

Co to jest Verletztengeld?

Verletztengeld jest niemieckim zasiłkiem wypadkowym wypłacanym w momencie wystąpienia wypadku w czasie pracy lub w przypadku choroby zawodowej. Wysokość świadczenia wynosi 80% osiąganego regularnego wynagrodzenia (brutto) pomniejszonego o składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz ubezpieczenia od utraty pracy. Verletztengeld przez pierwsze 6 tygodni wypłacany jest przez pracodawcę, następnie obowiązek ten spada na niemiecką kasę chorych (Krankenkasse).

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM