4/5 - (2)

UWV

Co to jest UWV?

UWV to skrót od Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, czyli holenderskiego Instytutu Programów Świadczeń Pracowniczych. Jest to instytucja, która zapewnia profesjonalną i sprawną realizację polis ubezpieczeniowych różnego rodzaju, w tym: WW, WIA, WAO, WAZ. Dodatkowo UWV w Holandii świadczy również usługi na rynku pracy jako niezależny organ administracyjny. Instytut realizuje 4 podstawowe zadania, do których należy:

  • wsparcie pracowników w poszukiwaniu nowej pracy (oraz pracodawców w czasie szukania pracownika),
  • określenie stanu zdrowia osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku,
  • terminowe wypłacanie świadczeń,
  • zarządzanie danymi.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM