5/5 - (1)

Terugbetaling

Co to jest Terugbetaling?

Terugbetaling w języku belgijskim oznacza zwrot podatku z Belgii. O nadpłatę podatkową mogą starać się osoby legalnie pracujące na terenie tego kraju, których pracodawcy odciągali zbyt duże składki na poczet podatku dochodowego. Aby jednak starać się o zwrot, należy mieć kartę podatkową Loonfiche (Fichelub też zestawienie płac Individuale Rekening, a także na podstawie tych dokumentów przygotować roczną deklarację podatkową i dostarczyć ją do belgijskiego urzędu skarbowego (FOD Financien) w wyznaczonym przez prawo terminie.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM