5/5 - (1)

Steuerklasse

Co to jest Steuerklasse?

Steuerklasse oznacza klasę podatkową w Niemczech. Niemiecki system podatkowy obecnie posiada takich 6 klas, do których przynależą wszyscy podatnicy, w tym również obcokrajowcy np. Polacy. Steuerklasse decydują o wysokości płaconego podatku przez danego podatnika. To, do jakiej klasy podatkowej w Niemczech się trafia, zależy od kilku czynników: stanu cywilnego (osoba samotna, małżonek), sytuacji socjalnej czy też źródła dochodu. Obecny system w Niemczech pod pewnymi warunkami pozwala zmienić klasę podatkową w ciągu roku.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM