5/5 - (1)

Sociale Zekerheid

Co to jest Sociale Zekerheid?

Sociale Zekerheid to termin oznaczający w języku belgijskim „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Jest to publiczny system w Belgii, który ma na celu zagwarantowanie opieki osobom i rodzinom, które nie są przez pewien okres (lub na stałe) zapewnić wystarczających do życia dochodów. Samo ubezpieczenie społeczne może występować w kilku formach: świadczenia, okresowo przyznawanej sumy pieniężnej bądź świadczenia polegającego na wykonaniu usługi (np. opieka).

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM