5/5 - (1)

Mutterschaftsgeld

Co to jest Mutterschaftsgeld?

Mutterschaftsgeld to niemiecki zasiłek macierzyński. Wypłacany jest on zazwyczaj na 6 tygodni przed porodem oraz kolejnych 8 tygodni po urodzeniu dziecka. Okres ten nazywany jest Mutterschutzfrist – w tym czasie nie można podejmować pracy zarobkowej. Wysokość Mutterschaftsgeld wynosi tyle, ile wynagrodzenie netto. Świadczenie wypłacane jest częściowo przez pracodawcę i kasę chorych. Aby liczyć na przyznanie zasiłku macierzyńskiego, należy złożyć wniosek do kasy (Antrag) lub dostarczyć zaświadczenie o ciąży od lekarza.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM