5/5 - (1)

Minijob

Co to jest minijob?

Minijob (inaczej nazywane geringfügige Beschäftigung) to forma zatrudnienia w Niemczech, która polega na wykonywaniu legalnej pracy w niepełnym wymiarze godzin, za który zarobić można nie więcej, niż 540 € w ciągu roku. Mini praca na terenie Niemiec nie podlega opodatkowaniu – pod warunkiem że zostają zachowane dwa warunki, o których mowa wyżej (minijoberzy w Niemczech mogą pracować maksymalnie 70 dni w ciągu roku kalendarzowego bądź zarobić rocznie łącznie 6 240 €). Po przekroczeniu limitu pracownicy automatycznie tracą status minijobera i podlegają pod takie same regulacje jak normalni pracownicy.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM