5/5 - (1)

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Co to jest kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht jest określeniem odnoszącym się do holenderskich nierezydentów, którzy jednocześnie zaliczani są do podatników w Holandii. Do warunków zakwalifikowania zalicza się:

  • miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Szwajcarii bądź Holandii Karaibskiej,
  • osiąganie dochodów, których co najmniej 90% pochodzi z Holandii,
  • złożenie zaświadczenia o dochodach zagranicznych np. z Polski (druk należy przedstawić holenderskiemu organowi, by mógł ocenić, czy spełniony został wyżej opisany warunek 90% dochodów).

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM