5/5 - (1)

Krankengeld

Co to jest Krankengeld?

Krankengeld to niemiecki zasiłek chorobowy. Jest to świadczenie finansowe dla osób, które są ubezpieczone w kasie chorych. Wypłacany jest on w przypadku, gdy dana osoba wykazuje niezdolność do pracy w wyniku choroby, przez którą traci źródło dochodów. Wysokość zasiłku chorobowego w Niemczech zależy od osiąganego przed chorobą dochodu. Krankengeld wynosi 70% wynagrodzenia brutto i nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto. Świadczenie wypłacalne jest maksymalnie przez 78 tygodni w okresie 3 lat.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM