5/5 - (1)

Kirchensteuer

Co to jest Kirchensteuer?

Kirchensteuer to niemiecki podatek kościelny. Jest to danina, którą płaci się na kościół lub prawnie zarejestrowany związek wyznaniowy. Jego odprowadzenie ma na celu utrzymanie kościołów w Niemczech, a także opłacenia wynagrodzenia osób duchownych. Co ważne, pod kirchensteuer podlegają zarówno ci obywatele Niemiec, którzy są legalnie zatrudnieni, jak i ci, którzy prowadzą na terenie tego kraju działalność gospodarczą – nawet jeżeli są osobami niepraktykującymi. To, czy podatek kościelny w Niemczech jest płacony, czy nie, nie jest uzależnione m.in. od obywatelstwa. W praktyce oznacza to tyle, że pracującym za zachodnią granicą Polakom zostaje on potrącany od miesięcznego wynagrodzenia.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM