5/5 - (1)

Inkomstenbelasting

Co to jest inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting w Holandii oznacza podatek dochodowy. Jest to obowiązkowa danina pieniężna, którą muszą odprowadzać osoby legalnie osiągające dochody na terenie Królestwa Niderlandów. Organem wykonawczym odpowiedzialnym za nadzorowanie podatku dochodowego (oraz innych rodzajów podatków) jest Belastingdienst. Wysokość inkomstenbelasting zależna jest m.in. od wysokości osiąganych dochodów w Holandii czy roku podatkowego. Do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego niezbędne jest terminowe dostarczenie rocznej deklaracji do urzędu skarbowego.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM