5/5 - (1)

Ingehouden Loonheffing

Co to jest Ingehouden Loonheffing?

Ingehouden Loonheffing to zaliczka na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne. Pobierana jest ona przez holenderskich pracodawców i stanowi maksymalną kwotę zwrotu podatku, o jaką może starać się podatnik – pod warunkiem że spełnia ku temu odpowiednie wymagania. Ingehouden Loonheffing występuje również pod innym nazewnictwem: loonbelasting/premie volksverzekeringen lub loonheffing.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM