5/5 - (1)

Fiche (Loonfiche)

Co to jest Fiche? (Loonfiche)

Fiche (Loonfiche) jest roczną kartą podatkową, która wystawiana jest przez belgijskich pracodawców na koniec roku podatkowego. Można więc powiedzieć, że dokument ten stanowi odpowiednik dla polskiego dokumentu PIT-11. W druku tym znajdują się najważniejsze informacje o sytuacji podatkowej osoby legalnie osiągającej dochody w Belgii takie jak m.in.:

Na podstawie Fiche podatnik przygotowuje roczną deklarację podatkową, którą następnie należy dostarczyć do urzędu skarbowego w Belgii (FOD Financien).

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM