5/5 - (1)

Doppelte Haushaltsführung

Co to jest Doppelte Haushaltsführung?

Doppelte Haushaltsführung to niemiecki termin, który oznacza zarządzanie podwójnym gospodarstwem domowym. Takie zdarzenie ma miejsce, w momencie, gdy pracownik prowadzi własne gospodarstwo domowe w kraju, w którym aktualnie nie przebywa, czyli np. w Polsce i jednocześnie mieszka tam, gdzie wykonuje legalną pracę zarobkową, czyli na terenie Niemiec. Prowadzenie Doppelte Haushaltsführung wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które podlegają odliczeniu w czasie składania rocznej deklaracji podatkowej do Finanzamt (niemieckiego urzędu skarbowego).

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM