5/5 - (1)

Einkünfte im Ausland

Co to jest Einkünfte im Ausland?

Einkünfte im Ausland jest wyrażeniem oznaczającym zagraniczny dochód, czyli taki, który został osiągnięty w czasie roku podatkowego poza granicami Niemiec. Warto pamiętać, że posiadając w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy, należy ujawnić przed Finanzamt (niemieckim urzędem skarbowym) wszystkie swoje zarobki – w tym również te, które pochodzą z innego kraju – niezależnie od tego, czy zostały one już opodatkowane za granicą, czy nie.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM