5/5 - (1)

Burgerservicenummer

Co to jest Burgerservicenummer?

Burgerservicenummer (inaczej BSN) to tzw. numer obsługi mieszkańca w Królestwie Niderlandów, czyli odpowiednik polskiego numeru PESEL. Jest on nadawany holenderskim obywatelom oraz cudzoziemcom przebywającym na terenie Holandii dłużej niż 4 miesiące. Numer BSN służy do identyfikacji obywatela w czasie kontaktu z różnymi organami administracji państwowej jak np. Belastingdienst (holenderski urząd skarbowy). Burgerservicenummer obowiązuje od 2007 roku i jest następcą stosowanego wcześniej numeru Sofi, będącego z kolei odpowiednikiem NIP w Polsce.

Zobacz podobne

Zobacz podobne

Przeczytaj również naszego bloga

WOEM